کلیدواژه‌ها = اختلالات روانی
بررسی شیوع عارضه‌ی آگرانولوسیتوز در بیماران تحت درمان با کلوزاپین در بیمارستان‌های روان‌پزشکی مشهد

دوره 18، شماره 2، بهمن و اسفند 1394، صفحه 88-92

10.22038/jfmh.2016.6557

حسن یزدانفر؛ فاطمه بهدانی؛ علی حاجی‌محمدی؛ بهناز برومند رضازاده


وضعیت روان شناختی کارکنان زندان های استان خراسان رضوی

دوره 16، شماره 61، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 61-69

10.22038/jfmh.2014.2563

علیرضا مفیدی راد؛ حسین شاره