کلیدواژه‌ها = تاب آوری
اثر بخشی طرحواره درمانی بر تحمل پریشانی وتاب آوری ماداران دارای دانش آموز کم توان ذهنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

10.22038/jfmh.2021.58668.2931

طاهره راحت دهمرده؛ محمود شیرازی؛ علی عرب


تاب‌آوری و اضطراب کرونا در ایران: نظرسنجی آنلاین بین کارکنان بهداشتی و غیربهداشتی

دوره 25، شماره 5، مهر و آبان 1402، صفحه 307-313

10.22038/jfmh.2023.23250

Shakiba Gholamzad؛ Aazam Sadat Heydari Yazdi؛ Zanireh Salimi؛ Narges Saeidi؛ Saeedeh Hajebi Khaniki؛ Reza Noori؛ Najmeh Shahini؛ Behnaz Khodabakhshi


تعیین سهم مولفه‌های کیفیت زندگی و شادکامی در پیش‌ بینی تاب‌آوری افراد معتاد ترک کرده

دوره 21، شماره 5، مرداد و شهریور 1398، صفحه 315-321

10.22038/jfmh.2019.14812

سارا موسوی؛ شیوا تکبیری؛ مریم صدیقی؛ ناهید کریمی


فراتحلیل رابطه ی بین تاب آوری و سلامت روان

دوره 17، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 103-108

10.22038/jfmh.2015.4309

نرگس سادات مرتضوی؛ نعمت ا... یاراللهی


بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه ی بین ویژگی های شخصیت با نگرش به بزهکاری

دوره 17، شماره 2، بهمن و اسفند 1393، صفحه 103-110

10.22038/jfmh.2015.4033

زهرا منصوری؛ سیدمحمدحسین موسوی نسب؛ لطیفه شمس الدینی لری