کلیدواژه‌ها = تاب آوری
اثر بخشی طرحواره درمانی بر تحمل پریشانی وتاب آوری ماداران دارای دانش آموز کم توان ذهنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

طاهره راحت دهمرده؛ محمود شیرازی؛ علی عرب


بررسی نقش سلامت معنوی و تاب‌آوری در همه‌گیری COVID-19 بر آسیب‌پذیری روانی

دوره 24، شماره 5، مهر و آبان 1401، صفحه 349-354

Mahin Esmaeili Darmian؛ Seyyed Vahid Javadi


اثر بخشی طرحواره درمانی بر تحمل پریشانی وتاب آوری ماداران دارای دانش آموز کم توان ذهنی

دوره 23، شماره 6، آذر و دی 1400، صفحه 443-451

طاهره راحت دهمرده؛ محمود شیرازی؛ علی عرب


تعیین سهم مولفه‌های کیفیت زندگی و شادکامی در پیش‌ بینی تاب‌آوری افراد معتاد ترک کرده

دوره 21، شماره 5، مرداد و شهریور 1398، صفحه 315-321

سارا موسوی؛ شیوا تکبیری؛ مریم صدیقی؛ ناهید کریمی


فراتحلیل رابطه ی بین تاب آوری و سلامت روان

دوره 17، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 103-108

نرگس سادات مرتضوی؛ نعمت ا... یاراللهی


بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه ی بین ویژگی های شخصیت با نگرش به بزهکاری

دوره 17، شماره 2، بهمن و اسفند 1393، صفحه 103-110

زهرا منصوری؛ سیدمحمدحسین موسوی نسب؛ لطیفه شمس الدینی لری