کلیدواژه‌ها = شناختی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر آموزش گروهی به روش شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی برکاهش خشم دانشجویان زن رشته‌ی روان‌شناسی دانشگاه آزاد شهرستان بهبهان

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 398-404

خسرو بهرنگ؛ آیت الله کریمی باغملک؛ نجمه برادران‌زاد؛ زهره محمدی