کلیدواژه‌ها = سلامت
شواهدی از ایران: تعیین رابطه بین پنج ویژگی شخصیت و تبعیت از دستورات بهداشتی ویروس کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.22038/jfmh.2022.59262.2936

سیده سلیل ضیائی؛ هانیه سادات حسن پور ازغدی؛ سحر بخشی زاده


بررسی رابطه‌ی کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز گناباد

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 623-626

10.22038/jfmh.2016.8523

حسین محرابی؛ مریم عظیمی