کلیدواژه‌ها = اضطراب مرگ
ارتباط ترس از کرونا با اضطراب مرگ: نقش میانجی‌گری سیستم‌ بازداری رفتاری

دوره 23، شماره 3، خرداد و تیر 1400، صفحه 171-180

10.22038/jfmh.2021.18582

Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad؛ Milad Shirkhani؛ Mohammadreza Mazloomzadeh؛ Sepehr Maghsoudi؛ Faezeh Salayani


ابعاد پریشانی مرگ: اضطراب مرگ، وسواس مرگ و افسردگی مرگ

دوره 20، شماره 6، مهر و آبان 1397، صفحه 341-348

10.22038/jfmh.2018.11754

علی محمدزاده؛ احمد عاشوری؛ مجید واحدی؛ نگار اصغری‌پور


اثر‌بخشی روان‌درمانی مثبت‌گرای گروهی بر کاهش افسردگی، استرس و اضطراب مرگ افرادمبتلا به سرطان تحت شیمی‌درمانی

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 583-587

10.22038/jfmh.2016.8420

زهرا سعیدی؛ سید عبدالمجید بحرینیان؛ سید مجتبی احمدی