کلیدواژه‌ها = روابط بین فردی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه اثربخشی درمان مهارت های مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی و درمان مبتنی برشفقت برکیفیت روابط بین فردی و تحمل آشفتگی زنان دارای تعارض

دوره 22، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 145-154

شیما عراقیان؛ حمید نجات؛ حسن توزنده جانی؛ زهرا باقرزاده گلمکانی


3. رابطه‌ی ابعاد سازگاری وکیفیت روابط بین فردی و مقایسه‌ی آن در دانشجویان موفق و ناموفق

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 577-581

احمد حیدری عبدی


4. اثربخشی گروه‌درمانی شناختی-رفتاری بر باز بودن به تجربه و ارتقای کیفیت روابط بین فردی

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 588-595

روح اله لطیفیان؛ مهران سرداری پور؛ محسن منصوبی فر