کلیدواژه‌ها = ارتباط
تعداد مقالات: 4
1. نقش میانجیگرایانه ترس از ارزیابی منفی در رابطه با الگوهای ارتباطی و انگیزش پیشرفت ورزشکاران حرفه ای

دوره 22، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 211-218

فرناز ابهر زنجانی؛ حسن توزنده جانی؛ پریسا امانی


2. ارتباط سنجی میزان دانش مادر از رابطه غیر کلامی خود با رابطه مادر-کودک

دوره 21، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 167-173

مریم صف آرا؛ مه سیما پور شهریاری؛ زینب رضایی دهشیبی؛ مینا خانبابایی


3. نقش ابعاد ارتباطی خانواده در افسردگی نوجوانان با واسطه‌گری انعطاف‌پذیری شناختی

دوره 20، شماره 5، مرداد و شهریور 1397، صفحه 339-348

مهدی رحیمی؛ ناهید مرآتیان؛ حسن زارعی محمودآبادی


4. اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر تحول بلوغ عاطفی دانشجویان دختر در آستانه ی ازدواج

دوره 15، شماره 59، مهر و آبان 1392، صفحه 158-170

زهرا منصورنژاد؛ سید رضا پورسید؛ فریبا کیانی؛ محمد رضا خدابخش