کلیدواژه‌ها = اسکیزوفرنی
اثربخشی تئاتردرمانی بر مهارت‌های عاطفی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی

دوره 23، شماره 6، آذر و دی 1400، صفحه 409-415

10.22038/jfmh.2021.19323

Minasadat Mirshoja؛ Fatemeh Hoseinpour؛ Mohsen Qanuni؛ Sajjad Sabbaghi,؛ Behnaz Behnam