نویسنده = حسن موسی‌زاده
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه‌ی تحلیلی ظرفیت هوش کلی، کلامی، عملکردی، خرده‌مقیاس‌های آن و پیشرفت تحصیلی در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 147-152

محمد مشکانی؛ حسن موسی‌زاده؛ صنمبر کریمی راد


2. بررسی تاثیر ذهن‌آگاهی بر سلامت روان در نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در شهر گرگان

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 291-299

مرضیه برغمدی؛ جوانشیر اسدی؛ حسن موسی‌زاده


3. بررسی رابطه سلامت روان و سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی- شهر گرگان)

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 401-410

حسن موسی‌زاده؛ منصوره همتی؛ ابراهیم محمدزاده؛ لیلا شریفی