نویسنده = نجمه شاهینی
رابطه بین کیفیت خواب و کیفیت زندگی در پرستاران

دوره 23، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 91-97

10.22038/jfmh.2021.18250

محمدزمان کامکار؛ زنیره سلیمی؛ سامان قربانی کوهی خیلی؛ نجمه شاهینی


مقایسه مهارت های اجتماعی بین فرزندان خانواده های تک فرزند و چند فرزند

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 211-216

10.22038/jfmh.2020.16866

فیروزه درخشان پور؛ عفیفه خسروی؛ آزاله خواجوی؛ نجمه شاهینی؛ لیلا کاشانی؛ زنیره سلیمی


بررسی راهبردهای مقابله با استرس در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 217-223

10.22038/jfmh.2020.16936

فیروزه درخشان پور؛ ساناز نژادی؛ نجمه شاهینی؛ زنیره سلیمی


ارتباط سلامت روانی مادران با سبک فرزندپروری در کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه

دوره 18، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 151-155

10.22038/jfmh.2016.6876

فیروزه درخشانپور؛ سعیده خاکی؛ نجمه شاهینی؛ محمدعلی وکیلی؛ سید علی ثاقبی