نویسنده = نجمه شاهینی
رابطه بین کیفیت خواب و کیفیت زندگی در پرستاران

دوره 23، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 91-97

10.22038/jfmh.2021.18250

Mohammadzaman Kamkar؛ Zanireh Salimi؛ Saman Ghorbani Koohi Kheili؛ Najmeh Shahini


مقایسه مهارت های اجتماعی بین فرزندان خانواده های تک فرزند و چند فرزند

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 211-216

10.22038/jfmh.2020.16866

Firoozeh Derakhshanpour؛ Afifeh Khosravi؛ Azaleh Khajavi؛ Najmeh Shahini؛ Leila Kashani؛ Zanireh Salimi


بررسی راهبردهای مقابله با استرس در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 217-223

10.22038/jfmh.2020.16936

Firoozeh Derakhshanpour؛ Sanaz Nezhadi؛ Najmeh Shahini؛ Zanireh Salimi


ارتباط سلامت روانی مادران با سبک فرزندپروری در کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه

دوره 18، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 151-155

10.22038/jfmh.2016.6876

فیروزه درخشانپور؛ سعیده خاکی؛ نجمه شاهینی؛ محمدعلی وکیلی؛ سید علی ثاقبی