کلیدواژه‌ها = دانشجو
تعداد مقالات: 13
1. بررسی نقش پیش بینی کننده هیجان خواهی و سیستم های مغزی-رفتاری درابتلا به اعتیاد اینترنتی در دانشجویان دانشگاه آزاد ‏اسلامی مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1397

عاطفه سلطانی فر؛ علی مشهدی؛ سعید saeid؛ زهرا غفاری؛ زنیره سلیمی


2. بررسی ارتباط کیفیت خواب با سلامت روان در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1394

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1396

مهدیه ممیزی؛ فاطمه فرزانه؛ محمد حسن لطفی


3. ارتباط بین کنترل خشم و فعالیت بدنی

دوره 21، شماره 4، خرداد و تیر 1398، صفحه 284-291

ریحانه مالمیر؛ طاهره ندایی


4. بررسی ارتباط کیفیت خواب با سلامت روان در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1394

دوره 20، شماره 2، بهمن و اسفند 1396، صفحه 167-171

فاطمه فرزانه؛ مهدیه ممیزی؛ محمدحسن لطفی


5. رابطه ی ساختار انگیزشی با باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر

دوره 16، شماره 62، خرداد و تیر 1393، صفحه 172-87

حسین شاره؛ هما عربلین


9. باورهای فراشناختی و سلامت عمومی در دانشجویان

دوره 11، شماره 41، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 15-20

احمد عاشوری


11. بررسی رابطه ی جهتگیری مذهبی بااضطراب و افسردگی در دانشجویان

دوره 10، شماره 39، مهر و آبان 1387، صفحه 209-214

علی اصغر بیانی بیانی


13. ررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با بهداشت روان در دانشجویان

دوره 7، شماره 28، آذر و دی 1384، صفحه 145-152

عباس بخشی پور رودسری؛ حمید پیروی؛ احمد عابدیان