کلیدواژه‌ها = فراشناخت
تعداد مقالات: 4
2. بررسی رابطه‌ی فرامن و فراشناخت در بین دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 19، شماره 2، بهمن و اسفند 1395، صفحه 70-76

کورش پرویز؛ حمیدرضا آقا محمدیان؛ محمود دهقانی؛ بهرامعلی قنبری هاشم‌آبادی


3. رابطه ی طرحواره های ناسازگار اولیه و باورهای فراشناخت با استعداد اعتیاد

دوره 17، شماره 2، بهمن و اسفند 1393، صفحه 67-73

آزاده قدیمی؛ جهانگیر کرمی؛ کامران یزدان بخش


4. رابطه ی ساختار انگیزشی با باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر

دوره 16، شماره 62، خرداد و تیر 1393، صفحه 172-87

حسین شاره؛ هما عربلین