کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
اثربخشی مقابله درمانی بر خشونت خانگی و خودکارآمدی زنان خشونت دیده

دوره 25، شماره 4، مرداد و شهریور 1402، صفحه 245-251

10.22038/jfmh.2023.23028

Azade Darvishnia؛ Alireza Aghayousefi,؛ Naser Sobhi Gharamaleki


تاثیر بازدید منزل بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی: کارآزمایی بالینی

دوره 21، شماره 5، مرداد و شهریور 1398، صفحه 283-291

10.22038/jfmh.2019.14803

سعید واقعی؛ جواد ابوترابی؛ مسعود زارع؛ حمیدرضا بهنام وشانی


مقایسه ی ادراک درد، راهبردهای مقابله با درد و خودکارآمدی درد در زنان ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 17، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 159-163

10.22038/jfmh.2015.4462

مریم قضایی؛ فخری تاجیک زاده؛ راضیه صادقی؛ لیلی رمضان ساعتچی


بررسی مقایسه ای سبک های والدگری و خودکارآمدی والدینی در مادران کودکان با و بدون نشانه های اضطرابی

دوره 17، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 186-191

10.22038/jfmh.2015.4540

محمد امینایی؛ رسول روشن چسلی؛ محمدرضا شعیری؛ فاطمه محرری