کلیدواژه‌ها = اعتیاد
Evaluation of drug abuse and cigarette smoking in patients with Covid-19 and non-Covid-19 disease in Kashan, Central of Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1402

10.22038/jfmh.2023.68527.3027

امیر قادری؛ زهرا پیلور؛ زهرا رسولیان؛ شقایق کیوانداریان؛ کیومرث چراغی؛ محمد جواد آزادچهر؛ فاطمه پادویی؛ پیمان مام شریفی؛ بهادر نعمتی؛ حشمت اله مرادپور؛ محمد هادی فرحزادی؛ حمیدرضا بنفشه؛ پیمان اسماعیلی شاهزاده علی اکبری


بررسی سوء مصرف مواد و استعمال سیگار در بیماران مبتلا به کووید-19 و غیر کووید-19 در شهر کاشان

دوره 25، شماره 4، مرداد و شهریور 1402، صفحه 263-269

10.22038/jfmh.2023.23046

Amir Ghaderi؛ Zahra Pilevar؛ Zahra Rasoolian؛ Shaghayegh Keyvandarian؛ Kiomars Cheraghi؛ Mohammd-Javad Azadchehr؛ Fateme Padoei؛ Peyman Mamsharifi؛ Bahador Nemati؛ Heshmatollah Moradpour Ghalerashidi؛ Mohammad Hadi Farahzadi؛ Hamid Reza Banafshe؛ Peyman Esmaili-Shahzade-Ali-Akbari


تعیین سهم مولفه‌های کیفیت زندگی و شادکامی در پیش‌ بینی تاب‌آوری افراد معتاد ترک کرده

دوره 21، شماره 5، مرداد و شهریور 1398، صفحه 315-321

10.22038/jfmh.2019.14812

سارا موسوی؛ شیوا تکبیری؛ مریم صدیقی؛ ناهید کریمی


بررسی نیازهای آموزشی درمانگران اعتیاد شهر مشهد

دوره 21، شماره 1، آذر و دی 1397، صفحه 53-59

10.22038/jfmh.2018.13420

محمد صادقی بیمرغ؛ مهری یاوری؛ علی عمادزاده؛ فاطمه شریفان؛ مهدیه برهانی مغانی


بررسی کمی و کیفی رضایت زناشویی معتادان و همسران آنها در مراجعه کنندگان به کلینیک درمان و ترک اعتیاد

دوره 7، شماره 28، آذر و دی 1384، صفحه 115-121

10.22038/jfmh.2005.1857

مجید رضا عرفانیان تقوایی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ حمید صالح پور