نویسنده = قاسم حشمت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مفهوم خرد در بزرگسالان با استفاده از صفات شخصیتی

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 179-187

حسین ملک محمدی؛ حسن رحمانی شمس؛ قاسم حشمت؛ بهروز فرامرزی راد