نویسنده = غلامحسین مکتبی
تاثیر آموزش هوش هیجانی بر مولفه‌های قلدری، شایستگی اجتماعی و مولفه‌های هوش هیجانی دانش‌آموزان پسر پایه‌ی چهارم ابتدایی (دوره دوم) شهرستان شادگان

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 133-139

10.22038/jfmh.2017.8532

مجید نعیماوی؛ غلامحسین مکتبی؛ مرتضی امیدیان


تاثیر آموزش هوش موفق بر تفکر انتقادی و تحمل ابهام دانشجویان

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 379-386

10.22038/jfmh.2016.7780

علی بابایی؛ غلامحسین مکتبی؛ ناصر بهروزی؛ عسکر آتش آفروز