نویسنده = غلامرضا رجبی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی پیش آیندهای رشد و تکامل پس آسیبی (شکست رابطه ی عاشقانه) در دانشجویان

دوره 15، شماره 58، مرداد و شهریور 1392، صفحه 100-110

غلامرضا رجبی؛ زهرا نادری؛ رضا خجسته مهر


3. لایم عاطفی فصلی (افسردگی) در شهرستان های اقلید، لامرد و ارسنجان از استان فارس

دوره 7، شماره 28، آذر و دی 1384، صفحه 133-144

غلامرضا رجبی؛ مرضیه عطائیان