نویسنده = علی بابایی
تاثیر آموزش هوش موفق بر تفکر انتقادی و تحمل ابهام دانشجویان

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 379-386

علی بابایی؛ غلامحسین مکتبی؛ ناصر بهروزی؛ عسکر آتش آفروز


اضطراب و افسردگی در زنان جوان وابسته به مواد در مشهد

دوره 15، شماره 60، آذر و دی 1392، صفحه 254-262

محمد خواجه دلویی؛ ملیحه دادگر مقدم؛ مجیدرضا عرفانیان؛ مرتضی آهنگران؛ علی بابایی