نویسنده = عباس ابوالقاسمی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه ی سرشت و منش بیماران افسرده و افراد بهنجار

دوره 17، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 164-171

عباس ابوالقاسمی؛ جهانگیر کرمی؛ مجتبی بختی؛ محمدجواد بگیان کوله مرز


2. ارتباط شاخص های فیزیولوژیکی و کنترل قند خون بیماران دیابتی با نیم رخ روان شناختی

دوره 16، شماره 62، خرداد و تیر 1393، صفحه 110-19

اکبر عطادخت؛ محمد نریمانی؛ عباس ابوالقاسمی


3. شیوع اختلال وسواسی-جبری در بین زنان 20 تا 40 ساله ی شهرستان اردبیل

دوره 15، شماره 59، مهر و آبان 1392، صفحه 233-242

ملاحت امانی؛ عباس ابوالقاسمی؛ بتول احدی؛ محمد نریمانی