نویسنده = محمدعلی بشارت
تعداد مقالات: 4
2. سواد سلامت، وضعیت هیجانی منفی و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیالیزی

دوره 17، شماره 1، آذر و دی 1393، صفحه 46-51

مینا قبادی؛ محمدعلی بشارت؛ رضا رستمی؛ عباس رحیمی نژاد؛ میثم پورغلامی


4. نارسایی هیجانی و سبک های دفاعی

دوره 10، شماره 39، مهر و آبان 1387، صفحه 181-190

محمدعلی بشارت