کلیدواژه‌ها = جنسیت
تعداد مقالات: 5
1. تعیین متغیرهای پیش‌بینی‌کننده شخصیت صلح‌مدار: با نگاهی به تفاوت‌های جنسیتی و وضعیت تاهل

دوره 21، شماره 1، آذر و دی 1397، صفحه 14-31

زهرا خیّر؛ حمیدرضا عریضی؛ کریم عسگری؛ اسورکر سیکستروم


2. بررسی رابطه‌ی فرامن و فراشناخت در بین دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 19، شماره 2، بهمن و اسفند 1395، صفحه 70-76

کورش پرویز؛ حمیدرضا آقا محمدیان؛ محمود دهقانی؛ بهرامعلی قنبری هاشم‌آبادی


4. نقش ویژگی‌های شخصیتی در ملاک‌های انتخاب همسر

دوره 16، شماره 63، مهر و آبان 1393، صفحه 233-243

هاشم جبرائیلی؛ علی زاده محمدی؛ محمود حیدری؛ مجتبی حبیبی