پرسش‌های متداول

چگونه مقاله خود را به دفتر مجله ارسال کنم؟

با مراجعه به لینک http://jfmh.ac.ir

چه نوع مقالاتی را می توان به مجله ارسال کرد؟

مجله پذیرای مقالات مروری، پژوهشی، معرفی مورد، گزارش کوتاه و نامه به سردبیر می باشد.

هزینه داوری مقاله و چاپ آن در مجله چقدر است؟

مجله اصول بهداشت روانی هیچ هزینه ای جهت داوری و چاپ مقالات درخواست نمی نماید.

چگونه از روند ارزیابی مقاله خود پس از سابمیت مقاله مطلع گردم؟

با استفاده از کلمه کاربری و کلمه عبور می توانید وارد صفحه شخصی خود شده و از روند ارزیابی اطلاع یابید.