بررسی الگوهای انتروپومتریک لب در کودکان پسر مبتلا به اوتیسم در اقوام فارس بر اساس مطالعات فتوگرافی و چیلوسکوپی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زیست‌شناسی سلولی تکوینی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

2 استاد گروه زیست‌شناسی سلولی ملکولی، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

3 دانشیار روان‌پزشکی کودکان و نوجوان، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: اختلالات طیف اوتیستیک سندرمی با نقص مداوم در ارتباطات، تعاملات اجتماعی، علایق محـدود و سایر علایم رفتاری می باشد که پیش­آگهی نامساعدی داشته و عـوارض و مـشکلات متعـددی را بـه همـراه دارد. آنتروپومتری علمی است که ابعاد خطی و زاویه‌های اندام‌های بدن  را روی افراد زنده می­سنجد لذا برای شناسایی افراد و یا توسعه­ی تحقیقات پزشکی انتروپولوژی می­توان از اختصاصات آنتروپومتری انگشتان یا اختصاصات چیلوسکوپی پرینت لب‌ها استفاده نمود.
روش­کار: تعداد 37 کودک پسر  18-3 ساله مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم تایید شده توسط روان­پزشک و 43 کودک سالم پسر 16-3  ساله که هر دو گروه از اقوام فارس ساکن مشهد بودند مورد بررسی قرار گرفتند. اندازه‌های آنتروپومتریک برای مطالعه­ی پرینت لب­ها و عکس­ها به کامپیوتر منتقل و با استفاده از نرم­افزار picture manager الگوی هر لب بررسی شد. سپس هر عکس به شش ناحیه تقسیم شد (هر لب به سه ناحیه). این ناحیه‌ها عبارتند از راست بالایی (UR)، میانه بالایی (UM)، چپ بالایی (UL)، راست پایینی (LR)، میانه پایینی (LM) و چپ پایینی (LL). داده­ها توسط نرم­افزار SPSS، مدل­های همبستگی و آزمون­های ANOVA تحلیل شدند.
یافته­ها: فراوان­ترین الگوی خطوط لب در جمعیت افراد مبتلا به اوتیسم نژاد فارس، الگوی نوع شاخه­ای کامل و شبکه­ای گزارش شد.
نتیجه­گیری: به نظر می­رسد می­توان با مطالعات بیشتر از بررسی الگوهای انتروپومتریک لب در تشخیص اختلالات طیف اوتیسم بهره جست.

کلیدواژه‌ها