سندرم کلاین-لوین در یک زن جوان؛ یک گزارش مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسنده

چکیده

این گزارش مورد به بررسی علایم و تاریخچه بیماری کلاین-لوین در یک زن جوان میپردازد که با مشکلات خواب مراجعه نموده است.

این بیمار با شکایت سردرد به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کرد هم زمان از احساس ضعف، خستگی و پرخوابی نیز شکایت داشت که به روانپزشک ارجاع شد .

ایشان ذکر می کرد که در دوره های مختلف زندگی پرخوابی داشته است اما در چند سال اخیر شدت بیشتری گرفته است و در حال حاضر به علت همراهی با سردرد این پرخوابی ها برای او غیرقابل تحمل شده است.

ایشان از ده سالگی مشکل خواب داشته ،در هنگام درس خواندن نمیتوانسته بیدار بماند.

ایشان ذکر میکند که حافظه طولانی مدت وی از کودکی اشکال داشته است و بسیاری از خاطراتش به یادش نمی مانده است.همچنین ذکر میکند در سالهای اخیر نوشته هایی دارد که نمیداند کی آن ها را نوشته و یا وسایلی دارد که نمی داند کی خریده و یا چطور به دستش رسیده است.همچنین مکان هایی را که قبلا بارها در آن مکان حضور داشته را به خاطر نمی آورد.

هنگام مراجعه به روانپزشک با اخذ شرح حال کامل دوره های پرخوابی مشخص تر شد، WORK UP کامل طبی انجام شد که همگی طبیعی بوده است و برای ایشان پلی سومنو گرافی انجام شد.

در نهایت برای ایشان تسخیص سندروم کلین لوین گذاشته شد و تحت درمان با مودافینیل و بوپروپیون و لیتیوم و آمی تریپتیلین قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات