گزارش یک مورد یادگارخواهی و پدوفیلی به همراه اختلال وسواسی جبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار روان پزشکی

چکیده

انحرافات جنسی، ابراز ناهنجار تمایلات جنسی می باشند و درصد مراجعه مبتلایان به این اختلالات به مراکز درمانی نیز بسیار کم می باشد. اغلب مبتلایان به صورت همزمان یا در زمان های مختلف به چند نوع انحراف جنسی مبتلا هستند. حل نشدن بحران ادیپی به عنوان یکی از عوامل مهم سایکودینامیک در این بیماران مطرح شده است که در اثر آن فرد با یک مورد نامتناسب جهت نیروگذاری روانی لیبیدو اقدام کرده و یا با والد جنس مخالف خود همانند سازی می کند. جدایی از مادر و یا تهدید اختگی از سوی پدر در تحلیل روانی این بیماران نقش دارد.
در این گزارش، مرد جوان 18 ساله مبتلا به یادگارخواهی و پدوفیلی معرفی شده است که به همراه آن مبتلا به اختلال وسواسی جبری می باشد. بیمار تجربه آزار جنسی در کودکی و هم چنین خود ارضایی مکرر از زمان بلوغ داشته است. به نظر می رسد این مورد، اولین گزارش یادگارخواهی و پدوفیلی با اختلال وسواسی جبری باشد که نشان دهنده ارتباط انحراف جنسی با اختلال وسواسی جبری است و از طرفی به خاطر ابتلای مادر بیمار به اختلال وسواسی جبری، می تواند نشان دهنده ی همانند سازی با والد جنس مخالف در جهت جبران ضربه های ادیپی بیمار باشد. از طرفی یادآوری رویدادهای دارای بار هیجانی از گذشته وی مانند تجربه آزار جنسی بیمار در کودکی، در شروع اعمال انحرافی جنسی بیمار مطرح است.

کلیدواژه‌ها