موضوعات = روان پزشکی عمومی
تعداد مقالات: 8
1. تدوین منشور حقوق بیماران روانپزشکی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1396

مرضیه عماری


2. ارتباط بین اعتیاد به گوشی های هوشمند و سلامت روان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان درسال 96-95

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1397

راضیه شیرزادگان؛ ناهید محمودی؛ افسانه بیرانوند


3. رابطه بین عوامل فراتشخیصی و علایم روان‌پریشی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1398

محبوبه صدیقی؛ احمد منصوری؛ علی طلایی


4. اثر بخشی طرحواره درمانی بر تحمل پریشانی وتاب آوری ماداران دارای دانش آموز کم توان ذهنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

طاهره راحت دهمرده؛ محمود شیرازی؛ علی عرب


5. بررسی مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه ی اینترنتی و درمان فعال سازی رفتاری بر تفکر منفی تکراری در بیماران وسواس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

آزاده مجردی؛ محمد یمینی؛ عبداله مفاخری


6. ایجاد یک حداقل مجموعه داده ها برای پرونده های اورژانس روانپزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

زهرا ابن حسینی؛ مرضیه معراجی؛ فرزاد اکبرزاده؛ امیر رضائی اردانی؛ ملیحه ایرج زاد


7. رابطه فعالیت سیستم مغزی رفتاری و حساسیت اضطرابی با نقش میانجی ویژگیهای شخصیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

مژگان عرفانی؛ حسین جناآبادی؛ زهرا نیک منش


8. ابعاد پریشانی مرگ: اضطراب مرگ، وسواس مرگ و افسردگی مرگ

دوره 20، شماره 6، مهر و آبان 1397، صفحه 395-404

علی محمدزاده؛ احمد عاشوری؛ مجید واحدی؛ نگار اصغری‌پور