موضوعات = روان پزشکی عمومی
تدوین منشور حقوق بیماران روانپزشکی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1396

10.22038/jfmh.2018.27292.2357

مرضیه عماری


ارتباط بین اعتیاد به گوشی های هوشمند و سلامت روان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان درسال 96-95

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1397

10.22038/jfmh.2018.29340.2429

راضیه شیرزادگان؛ ناهید محمودی؛ افسانه بیرانوند


رابطه بین عوامل فراتشخیصی و علایم روان‌پریشی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1398

10.22038/jfmh.2019.39008.2632

محبوبه صدیقی؛ احمد منصوری؛ علی طلایی


اثر بخشی طرحواره درمانی بر تحمل پریشانی وتاب آوری ماداران دارای دانش آموز کم توان ذهنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

10.22038/jfmh.2021.58668.2931

طاهره راحت دهمرده؛ محمود شیرازی؛ علی عرب


بررسی مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه ی اینترنتی و درمان فعال سازی رفتاری بر تفکر منفی تکراری در بیماران وسواس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.22038/jfmh.2022.58645.2930

آزاده مجردی؛ محمد یمینی؛ عبداله مفاخری


ایجاد یک حداقل مجموعه داده ها برای پرونده های اورژانس روانپزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22038/jfmh.2022.52094.2844

زهرا ابن حسینی؛ مرضیه معراجی؛ فرزاد اکبرزاده؛ امیر رضائی اردانی؛ ملیحه ایرج زاد


رابطه فعالیت سیستم مغزی رفتاری و حساسیت اضطرابی با نقش میانجی ویژگیهای شخصیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.22038/jfmh.2022.60942.2958

مژگان عرفانی؛ حسین جناآبادی؛ زهرا نیک منش


طراحی، ساختار عاملی، اعتبار و پایایی مقیاس جدید نشانه های وسواسی- جبری مرتبط با همسر: پرسش نامه ای متمرکز بر فرهنگ ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1401

10.22038/jfmh.2022.61602.2966

سهیلا قمیان؛ محمدرضا شعیری؛ حجت الله فراهانی


سندرم کلاین-لوین در یک زن جوان؛ یک گزارش مورد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.22038/jfmh.2022.67478.3014

مائده کامرانی


The effectiveness of behavioral activation training on self-care behaviors, perceived pain, and reaction to stress in women with diabetes mellitus type 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22038/jfmh.2023.75368.3089

ناهید نخعی؛ مهدی امیری؛ ملیحه ضیایی


ابعاد پریشانی مرگ: اضطراب مرگ، وسواس مرگ و افسردگی مرگ

دوره 20، شماره 6، مهر و آبان 1397، صفحه 341-348

10.22038/jfmh.2018.11754

علی محمدزاده؛ احمد عاشوری؛ مجید واحدی؛ نگار اصغری‌پور