نویسنده = محمدعلی وکیلی
مشخصات جمعیت‌شناختی و عوامل خطر کودک و والدین در زیرگونه‌های کودک‌آزاری: نتایج برگرفته از بخش حمایت روانی-اجتماعی

دوره 19، شماره 6، مهر و آبان 1396، صفحه 625-635

10.22038/jfmh.2017.9563

فیروزه درخشانپور؛ نجمه شاهینی؛ احمد حاجبی؛ محمدعلی وکیلی؛ اعظم‌سادات حیدری یزدی


ارتباط سلامت روانی مادران با سبک فرزندپروری در کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه

دوره 18، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 151-155

10.22038/jfmh.2016.6876

فیروزه درخشانپور؛ سعیده خاکی؛ نجمه شاهینی؛ محمدعلی وکیلی؛ سید علی ثاقبی