نویسنده = مهدی رستمی
نقش آزاردیدگی دوران کودکی بر تصویر بدنی و عملکرد جنسی در زنان

دوره 18، شماره 6، مهر و آبان 1395، صفحه 313-320

10.22038/jfmh.2016.7754

هاشم فیروزی؛ فاطمه امیری؛ نادره سعادتی؛ مهدی رستمی


رابطه انواع بدرفتاری در دوران کودکی با شفقت بر خود و سلامت روانی در افراد متاهل

دوره 16، شماره 61، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 73-61

10.22038/jfmh.2014.2560

مهدی رستمی؛ منصور عبدی؛ حسن حیدری