کلیدواژه‌ها = هوش معنوی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه هوش معنوی،خود کنترلی ومکانیسم های دفاعی دردختران وپسران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1398

خدیجه صاحب؛ کیوان کاکابرایی


2. مقایسه هوش معنوی،خودکنترلی ومکانیسم های دفاعی در دختران و پسران

دوره 21، شماره 2، بهمن و اسفند 1397، صفحه 117-124

خدیجه صاحب؛ کیوان کاکابرایی


3. پیش بینی تغییرات ناگویی خلقی بر اساس هوش معنوی در بین معتادان شهر اردبیل

دوره 16، شماره 61، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 3-11

محمد نریمانی؛ اصغر پوراسمعلی