کلیدواژه‌ها = مولتیپل اسکلروزیس
تعداد مقالات: 5
1. بدتنظیمی هیجان و تحمل آشفتگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم

دوره 21، شماره 4، خرداد و تیر 1398، صفحه 229-233

ادریس اعظمی؛ فاطمه دهقان؛ شیما پرندین؛ گلاره جلیلی؛ محسن رضایی