نویسنده = پیمان کاظمی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه، دانش و نگرش جنسی در زوجین متقاضی طلاق و عادی

دوره 21، شماره 1، آذر و دی 1397، صفحه 5-13

شیوا ملایم رفتار؛ محمدمهدی پسندیده؛ پیمان کاظمی


2. پیش‌بینی تعارضات زناشویی بر اساس نگرش مذهبی در زنان متقاضی طلاق

دوره 20، شماره 4، خرداد و تیر 1397، صفحه 277-282

پیمان کاظمی؛ مرتضی ترخان؛ رضا گل‌پور