نویسنده = محمد نریمانی
تعداد مقالات: 5
1. نقش ابعاد شخصیتی هگزاکو و کنترل عواطف درپیش‌بینی رضایت زناشویی

دوره 20، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 219-227

زهرا سهرابی؛ محمد نریمانی


2. ارتباط شاخص های فیزیولوژیکی و کنترل قند خون بیماران دیابتی با نیم رخ روان شناختی

دوره 16، شماره 62، خرداد و تیر 1393، صفحه 110-19

اکبر عطادخت؛ محمد نریمانی؛ عباس ابوالقاسمی


3. پیش بینی تغییرات ناگویی خلقی بر اساس هوش معنوی در بین معتادان شهر اردبیل

دوره 16، شماره 61، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 3-11

محمد نریمانی؛ اصغر پوراسمعلی


4. شیوع اختلال وسواسی-جبری در بین زنان 20 تا 40 ساله ی شهرستان اردبیل

دوره 15، شماره 59، مهر و آبان 1392، صفحه 233-242

ملاحت امانی؛ عباس ابوالقاسمی؛ بتول احدی؛ محمد نریمانی