کلیدواژه‌ها = Self-transcendence
پیش‌بینی رفتار اخلاقی براساس هوش اخلاقی و ویژگی‌های شخصیتی: نقش میانجی سازه خود –فراروی

دوره 23، شماره 4، مرداد و شهریور 1400، صفحه 273-284

10.22038/jfmh.2021.18995

Hossein Mohagheghi؛ Mehran Farhadi؛ Khosro Rashid؛ Arezou Delfan Beiranvand