کلیدواژه‌ها = بازداری
بررسی بازداری رفتاری در مبتلایان به وسواس شستشو: پارادایم توقف علامت

دوره 18، شماره 2، بهمن و اسفند 1394، صفحه 76-81

10.22038/jfmh.2016.6564

فاطمه شهامت؛ جواد صالحی فدردی؛ سید امیر امین یزدی؛ علی طلایی