کلیدواژه‌ها = ناسازگار
تعداد مقالات: 3
1. رابطه ی طرحواره های ناسازگار اولیه و باورهای فراشناخت با استعداد اعتیاد

دوره 17، شماره 2، بهمن و اسفند 1393، صفحه 67-73

آزاده قدیمی؛ جهانگیر کرمی؛ کامران یزدان بخش