کلیدواژه‌ها = خودتنظیمی
تعداد مقالات: 5
1. ارتباط ابعاد بهزیستی روان‌شناختی با رضایت از زندگی و خودتنظیمی

دوره 21، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 160-166

مینو شعرباف شاعر


2. بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودتنظیمی بر کاهش اضطراب دانش‌آموزان دختر دبیرستانی

دوره 21، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 175-182

بهاره عبدالمالکی؛ نوشین پیمان


4. ارتباط بین خودتنظیمی هیجانی با کیفیت زندگی در نوجوانان و جوانان همزاد چندتایی

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 465-470

فاطمه راستگو؛ نرگس باباخانی