کلیدواژه‌ها = رضایت جنسی
تعداد مقالات: 4
1. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری زناشویی، رضایت جنسی و رضایت از زندگی زنان

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 527-533

یاسر کلال قوچان عتیق؛ فاطمه سرایی


2. بررسی رابطه ی طرح واره های ناسازگار اولیه و رضایت جنسی در زنان شاغل دانشگاه های فردوسی مشهد و شیراز

دوره 17، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 192-196

سید سپهر هاشمیان؛ شادی شایان؛ آسیه امیدوار؛ مرتضی مدرس غروی


3. تاثیر زوج درمانی مبتنی بر دلبستگی بر رضایت و صمیمیت جنسی

دوره 12، شماره 46، خرداد و تیر 1389، صفحه 496-505

مرضیه شاه سیاه