نویسنده = جهانگیر کرمی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه ی سرشت و منش بیماران افسرده و افراد بهنجار

دوره 17، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 164-171

عباس ابوالقاسمی؛ جهانگیر کرمی؛ مجتبی بختی؛ محمدجواد بگیان کوله مرز


2. رابطه ی طرحواره های ناسازگار اولیه و باورهای فراشناخت با استعداد اعتیاد

دوره 17، شماره 2، بهمن و اسفند 1393، صفحه 67-73

آزاده قدیمی؛ جهانگیر کرمی؛ کامران یزدان بخش