نویسنده = آرزو کیانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی - اقتصادی والدین در بروز اتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1398

آرزو کیانی


2. بررسی رابطه بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی والدین و بروز اوتیسم

دوره 21، شماره 2، بهمن و اسفند 1397، صفحه 102-107

آرزو کیانی؛ سحر کیانی