کلیدواژه‌ها = اضطراب
بررسی تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بردلبستگی مادران

دوره 9، شماره 33، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 25-32

10.22038/jfmh.2007.1787

سعید فرح بخش؛ سیمین غلامرضایی؛ ایرج نیک پی