کلیدواژه‌ها = باور
تعداد مقالات: 5
1. همبسته های فرهنگی اختلال اضطراب اجتماعی در جمعیت ایرانی: یک مطالعه کیفی

دوره 21، شماره 4، خرداد و تیر 1398، صفحه 234-244

حسین باقری؛ علی مشهدی؛ جواد صالحی فدردی؛ محمدرضا فیاضی بردبار


2. تاثیر استعاره‌درمانی فردی بر باورهای غیرمنطقی افراد وابسته به سوءمصرف مواد مخدر

دوره 18، شماره 4، خرداد و تیر 1395، صفحه 189-195

سعید کماسی؛ علی زکیی؛ مژگان سعیدی؛ مهدیه برهانی مغانی


4. رابطه ی طرحواره های ناسازگار اولیه و باورهای فراشناخت با استعداد اعتیاد

دوره 17، شماره 2، بهمن و اسفند 1393، صفحه 67-73

آزاده قدیمی؛ جهانگیر کرمی؛ کامران یزدان بخش


5. بررسی باورها و رفتارهای رایج دختران (18-11) ساله در مورد ایدزدر شهر ارومیه

دوره 8، شماره 32، آذر و دی 1385، صفحه 81-86

الهام احمدنژاد؛ محمد کرمی یار؛ بارزان ایوبیان؛ ربه کا عرفانی؛ ساناز حاتمی؛ نریمان سپهروند