کلیدواژه‌ها = سن
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نقش ابعاد مدل پنج عاملی تکانشگری و افزایش سن در اختلال در تنظیم هیجانی مردان

دوره 20، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 228-235

هاشم جبرائیلی؛ علیرضا مرادی؛ مجتبی حبیبی


2. کیفیت زندگی در جمعیت 15 تا 64 ساله ی استان کردستان

دوره 12، شماره 45، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 56-448

بهزاد محسن پور


3. بررسی ارتباط اضطراب با فیسور آنال

دوره 11، شماره 41، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 69-73

محمدعلی رئیس السادات


4. معیارهای فیزیکی انتخاب همسر در دانشجویان دانشگاه های تهران

دوره 11، شماره 41، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 41-50

راضیه نصیرزاده