کلیدواژه‌ها = بهداشت محیط
تعداد مقالات: 1
1. طراحی درس‌افزار آموزش بهداشت محیط در بحران بر اساس اصول اولیه آموزش مریل و بررسی تاثیر آن در میزان یادگیری و یادداری پرسنل مرکز بهداشت اسلام‌آباد غرب

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 607-16

علی مرادی؛ فرامرز ملکیان