نویسنده = عبدالله شفیع‌آبادی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBCT) بر اضطراب و افسردگی بیماران همودیالیزی

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 220-230

معصومه یاسائی سکه؛ عبدالله شفیع‌آبادی؛ ولی‌الله فرزاد