نویسنده = معصومه علیدوستی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه‌ی آزار صوتی و فرسودگی شغلی در پرستاران شهر بهبهان

دوره 18، شماره 2، بهمن و اسفند 1394، صفحه 103-108

معصومه علیدوستی؛ اکبر بابایی حیدرآبادی؛ زینب بابلی؛ حدیث نظربیگی؛ محمود مباشری


2. مقایسه ی خود واقعی، خود ایده آل و خود بایسته در نوجوانان با و بدون سابقه ی کیفری

دوره 17، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 142-147

نیره کثیری؛ معصومه علیدوستی؛ سعید حیدری سورشجانی؛ سمیه محمدی؛ محمدهادی عباسی؛ فاطمه هاشمی