نویسنده = سید علی رضا سجادی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به آسم برونشیال، بیماری انسدادی مزمن ریوی و سل ریوی

دوره 15، شماره 58، مرداد و شهریور 1392، صفحه 82-90

فاطمه محرری؛ فریبا رضایی طلب؛ سید علی رضا سجادی؛ سهیل سرجمعی


شماره‌های پیشین نشریه