نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرام‌سازی مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با روش آرام سازی جاکوبسن بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 189-195]
 • آشفتگی هیجانی اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر استرس والدین و تحمل آشفتگی هیجانی در مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 103-110]
 • آموزش بررسی رابطه بین کیفیت محیط یادگیری و پیشرفت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بر اساس مدل DREEM [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 141-149]
 • آموزش مثبت گرا شناسایی اهداف برنامه درسی آموزش مبتنی بر مغز و تربیت مثبت [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 67-78]

ا

 • اختلالات روان پزشکی از آسمان تا زمین: درک تجربیات زیسته بیماران مبتلا به اختلالات روان پزشکی از انگ [دوره 25، شماره 6، 1401-1402]
 • اختلال اضطراب فراگیر مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و درمان فرا تشخیصی بارلو بر تنظیم شناختی هیجان بیماران مبتلا به ختلال اضطراب فراگیر [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 79-83]
 • اختلال افسردگی اساسی اثربخشی تقویت درمان فراشناختی با تحریک جریان مستقیم ترانس کرانیال (tDCS) در اختلال افسردگی اساسی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 295-305]
 • اختلال شخصیت وابسته ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه شخصیت وابسته [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 237-243]
 • اختلال عصبی شناختی اختلال کمبود توجه بیش فعالی در بیماران مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 11-18]
 • اختلال نقص توجه بیش فعالی اختلال کمبود توجه بیش فعالی در بیماران مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 11-18]
 • اختلال نقص توجه/بیش فعالی اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر استرس والدین و تحمل آشفتگی هیجانی در مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 103-110]
 • اخلاق طراحی مدل پیش‌بینی رفتار اخلاقی براساس سبک‌های تربیتی و قدرت ایگو: نقش میانجی سازه‌ی خود فراروی [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 19-27]
 • ارتباط بررسی اثربخشی مهارت های گفت و گو بر تاب آوری و سازگاری مادران دارای کودکان ناتوان جسمی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 339-345]
 • ارزش پیش‌بینی رفتار اخلاقی بر اساس بهزیستی روان‌شناختی و نگرش به زمان: نقش واسطه‌ای خود فراروی و ارزش‌های بنیادی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 329-338]
 • ازدواج بررسی و مقایسه رفتارهای مثبت کلامی و غیرکلامی دختر و پسر با شریک عاطفی خود در دوران نامزدی (آشنایی)، نامزدی رسمی و پس از ازدواج [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 111-121]
 • استرس مقایسه اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش متمرکز بر شفقت بر سبک های مقابله با استرس در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 169-178]
 • استرس نقش میانجی راهبردهای مقابله ای در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و استرس ادراک شده با اضطراب سلامت در طول همه گیری کووید-19 [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 207-214]
 • استرس والدین اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر استرس والدین و تحمل آشفتگی هیجانی در مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 103-110]
 • استفاده از گوشی هوشمند نقش الگوهای روانشناختی و مدت زمان استفاده از گوشی هوشمند و لپ تاپ بر گردن درد [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 321-328]
 • اسلام مداخله خودکنترلی و تنظیم هیجان مبتنی بر آموزه های اسلامی برای خودارضایی نوجوانان: مطالعه تک موردی [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 151-160]
 • اضطراب پروفایل سرشت های عاطفی به عنوان یک عامل زمینه ساز برای پسوریازیس پلاک مزمن [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 85-91]
 • اضطراب تاب‌آوری و اضطراب کرونا در ایران: نظرسنجی آنلاین بین کارکنان بهداشتی و غیربهداشتی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 307-313]
 • اضطراب امتحان مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با روش آرام سازی جاکوبسن بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 189-195]
 • اضطراب سلامت پیش بینی شدت علائم وسواس فکری- اجباری بر اساس سبک های دلبستگی: نقش واسطه ای اضطراب سلامت [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 93-101]
 • اضطراب سلامتی نقش میانجی راهبردهای مقابله ای در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و استرس ادراک شده با اضطراب سلامت در طول همه گیری کووید-19 [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 207-214]
 • اضطراب کووید-19 بررسی اضطراب کرونا در نوجوانان خانواده های مبتلا به بیماری کووید-19: نقش تعدیل کننده کیفیت زندگی در رابطه با بهزیستی روانی [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 279-285]
 • اعتیاد بررسی سوء مصرف مواد و استعمال سیگار در بیماران مبتلا به کووید-19 و غیر کووید-19 در شهر کاشان [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 263-269]
 • اعتیاد به اینترنت رابطه اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 3-9]
 • اعتیاد به اینترنت ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و ویژگی های شخصیتی در دانشجویان پزشکی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 315-319]
 • اعتیاد به تلفن همراه رابطه اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 3-9]
 • اعتیاد به گوشی‌ همراه بررسی تأثیر استفاده از تلفن همراه بر میزان توجه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 271-277]
 • افسردگی پروفایل سرشت های عاطفی به عنوان یک عامل زمینه ساز برای پسوریازیس پلاک مزمن [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 85-91]
 • انگ اجتماعی از آسمان تا زمین: درک تجربیات زیسته بیماران مبتلا به اختلالات روان پزشکی از انگ [دوره 25، شماره 6، 1401-1402]

ب

 • بخش اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس سنجش جو بخش روانپزشکی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 347-355]
 • برنامه درسی شناسایی اهداف برنامه درسی آموزش مبتنی بر مغز و تربیت مثبت [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 67-78]
 • بیماری عروق کرونر مقایسه اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش متمرکز بر شفقت بر سبک های مقابله با استرس در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 169-178]
 • بیماری مادرزادی قلبی اختلال کمبود توجه بیش فعالی در بیماران مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 11-18]
 • بهزیستی روانشناختی بررسی اضطراب کرونا در نوجوانان خانواده های مبتلا به بیماری کووید-19: نقش تعدیل کننده کیفیت زندگی در رابطه با بهزیستی روانی [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 279-285]
 • بهزیستی روان‌شناختی پیش‌بینی رفتار اخلاقی بر اساس بهزیستی روان‌شناختی و نگرش به زمان: نقش واسطه‌ای خود فراروی و ارزش‌های بنیادی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 329-338]

پ

 • پایایی اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس سنجش جو بخش روانپزشکی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 347-355]
 • پسوریازیس پروفایل سرشت های عاطفی به عنوان یک عامل زمینه ساز برای پسوریازیس پلاک مزمن [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 85-91]

ت

 • تاب آوری پیش بینی رشد پس آسیبی بر اساس تاب آوری، منبع کنترل و سلامت اجتماعی در بیماران مبتلا به سرطان [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 231-236]
 • تاب آوری تاب‌آوری و اضطراب کرونا در ایران: نظرسنجی آنلاین بین کارکنان بهداشتی و غیربهداشتی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 307-313]
 • تاب آوری بررسی اثربخشی مهارت های گفت و گو بر تاب آوری و سازگاری مادران دارای کودکان ناتوان جسمی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 339-345]
 • تاب‌آوری اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و سازگاری زناشویی مادران کودکان مبتلا به سرطان خون [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 133-139]
 • تحریک جریان مستقیم ترانس کرانیال اثربخشی تقویت درمان فراشناختی با تحریک جریان مستقیم ترانس کرانیال (tDCS) در اختلال افسردگی اساسی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 295-305]
 • تحلیل عاملی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه شخصیت وابسته [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 237-243]
 • تخلفات مشخصات روانشناختی دانشجویان با و بدون سابقه انضباطی: یک مطالعه مقایسه ای [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 161-167]
 • تربیت جنسی دیدگاه دانش آموزان و مشاوران دبیرستانی در آموزش مسائل جنسی و بررسی همگرایی آنها [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 197-205]
 • تصویر بدنی استفاده از رسانه و گرایش به جراحی زیبایی در زنان جوان ایرانی: یک مدل ساختاری [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 59-67]
 • تنظیم هیجان مداخله خودکنترلی و تنظیم هیجان مبتنی بر آموزه های اسلامی برای خودارضایی نوجوانان: مطالعه تک موردی [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 151-160]
 • تنظیم هیجانی مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و درمان فرا تشخیصی بارلو بر تنظیم شناختی هیجان بیماران مبتلا به ختلال اضطراب فراگیر [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 79-83]
 • توجه بررسی تأثیر استفاده از تلفن همراه بر میزان توجه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 271-277]

ج

 • جراحی زیبایی استفاده از رسانه و گرایش به جراحی زیبایی در زنان جوان ایرانی: یک مدل ساختاری [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 59-67]
 • جو اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس سنجش جو بخش روانپزشکی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 347-355]

ح

 • حوادث ترافیکی پیش‌بینی رفتار رانندگی رعایت محدوده‌ی سرعت خودگزارش‌شده از طریق نگرش‌های دو بُعدی [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 49-57]

خ

 • خشونت خانگی اثربخشی مقابله درمانی بر خشونت خانگی و خودکارآمدی زنان خشونت دیده [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 245-251]
 • خودارضایی مداخله خودکنترلی و تنظیم هیجان مبتنی بر آموزه های اسلامی برای خودارضایی نوجوانان: مطالعه تک موردی [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 151-160]
 • خودفراروی طراحی مدل پیش‌بینی رفتار اخلاقی براساس سبک‌های تربیتی و قدرت ایگو: نقش میانجی سازه‌ی خود فراروی [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 19-27]
 • خودفراروی پیش‌بینی رفتار اخلاقی بر اساس بهزیستی روان‌شناختی و نگرش به زمان: نقش واسطه‌ای خود فراروی و ارزش‌های بنیادی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 329-338]
 • خودکارآمدی اثربخشی مقابله درمانی بر خشونت خانگی و خودکارآمدی زنان خشونت دیده [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 245-251]
 • خودکنترلی مداخله خودکنترلی و تنظیم هیجان مبتنی بر آموزه های اسلامی برای خودارضایی نوجوانان: مطالعه تک موردی [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 151-160]

د

 • دیالیز تأثیر طرحواره درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت نفس جنسی و فرسودگی زناشویی زنان تحت دیالیز [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 123-131]
 • دانش آموزان ابتدایی شیوع سوء رفتار و غفلت آموزشی در دانش آموزان ابتدایی [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 35-40]
 • دانشجویان دیدگاه دانش آموزان و مشاوران دبیرستانی در آموزش مسائل جنسی و بررسی همگرایی آنها [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 197-205]
 • دانشجویان مشخصات روانشناختی دانشجویان با و بدون سابقه انضباطی: یک مطالعه مقایسه ای [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 161-167]
 • دانشجویان دسترسی به اطلاعات و آگاهی از سلامت روان دانشجویان علوم بهداشتی دانشگاه حسن الدین اندونزی: یک مطالعه مقطعی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402]
 • دانشجویان پزشکی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و ویژگی های شخصیتی در دانشجویان پزشکی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 315-319]
 • دانشجوی پزشکی شیوع مصرف غیرپزشکی ریتالین در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 29-34]
 • دانش سلامت روان دسترسی به اطلاعات و آگاهی از سلامت روان دانشجویان علوم بهداشتی دانشگاه حسن الدین اندونزی: یک مطالعه مقطعی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402]
 • درمان فرا تشخیصی مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و درمان فرا تشخیصی بارلو بر تنظیم شناختی هیجان بیماران مبتلا به ختلال اضطراب فراگیر [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 79-83]
 • درمان فراشناختی مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و درمان فرا تشخیصی بارلو بر تنظیم شناختی هیجان بیماران مبتلا به ختلال اضطراب فراگیر [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 79-83]
 • درمان فراشناختی اثربخشی تقویت درمان فراشناختی با تحریک جریان مستقیم ترانس کرانیال (tDCS) در اختلال افسردگی اساسی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 295-305]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تأثیر طرحواره درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت نفس جنسی و فرسودگی زناشویی زنان تحت دیالیز [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 123-131]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و سازگاری زناشویی مادران کودکان مبتلا به سرطان خون [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 133-139]

ذ

 • ذهن آگاهی مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با روش آرام سازی جاکوبسن بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 189-195]
 • ذهن آگاهی مقایسه اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش متمرکز بر شفقت بر سبک های مقابله با استرس در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 169-178]

ر

 • رابطه بررسی و مقایسه رفتارهای مثبت کلامی و غیرکلامی دختر و پسر با شریک عاطفی خود در دوران نامزدی (آشنایی)، نامزدی رسمی و پس از ازدواج [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 111-121]
 • ریتالین شیوع مصرف غیرپزشکی ریتالین در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 29-34]
 • رسانه های جمعی استفاده از رسانه و گرایش به جراحی زیبایی در زنان جوان ایرانی: یک مدل ساختاری [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 59-67]
 • رشد پس از سانحه مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر هیجان و درمان مبتنی بر ذهن مشفقانه بر رشد پس از سانحه و احساسات مثبت و منفی درک شده در بیماران بزرگسال بستری بهبود یافته از ویروس کرونا [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 179-188]
 • رشد پس آسیبی پیش بینی رشد پس آسیبی بر اساس تاب آوری، منبع کنترل و سلامت اجتماعی در بیماران مبتلا به سرطان [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 231-236]
 • رفتار اخلاقی طراحی مدل پیش‌بینی رفتار اخلاقی براساس سبک‌های تربیتی و قدرت ایگو: نقش میانجی سازه‌ی خود فراروی [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 19-27]
 • رفتار اخلاقی پیش‌بینی رفتار اخلاقی بر اساس بهزیستی روان‌شناختی و نگرش به زمان: نقش واسطه‌ای خود فراروی و ارزش‌های بنیادی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 329-338]
 • رفتار پرخطر پیش‌بینی رفتار رانندگی رعایت محدوده‌ی سرعت خودگزارش‌شده از طریق نگرش‌های دو بُعدی [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 49-57]
 • رفتار غیرکلامی بررسی و مقایسه رفتارهای مثبت کلامی و غیرکلامی دختر و پسر با شریک عاطفی خود در دوران نامزدی (آشنایی)، نامزدی رسمی و پس از ازدواج [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 111-121]
 • رفتار کلامی بررسی و مقایسه رفتارهای مثبت کلامی و غیرکلامی دختر و پسر با شریک عاطفی خود در دوران نامزدی (آشنایی)، نامزدی رسمی و پس از ازدواج [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 111-121]
 • روایی اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس سنجش جو بخش روانپزشکی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 347-355]
 • روان‌پزشکی اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس سنجش جو بخش روانپزشکی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 347-355]
 • روان تنی پروفایل سرشت های عاطفی به عنوان یک عامل زمینه ساز برای پسوریازیس پلاک مزمن [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 85-91]
 • روان‌سنجی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه شخصیت وابسته [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 237-243]
 • روانشناسی مثبت گرا شناسایی اهداف برنامه درسی آموزش مبتنی بر مغز و تربیت مثبت [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 67-78]

ز

 • زوجین بررسی و مقایسه رفتارهای مثبت کلامی و غیرکلامی دختر و پسر با شریک عاطفی خود در دوران نامزدی (آشنایی)، نامزدی رسمی و پس از ازدواج [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 111-121]

س

 • ساختار عاملی بررسی ساختار عاملی و اعتبارسنجی فرم الکترونیکی مقیاس همبستگی خانواده (FTS) در دانشجویان در دوران بحران کرونا [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 253-262]
 • سازگاری نقش میانجی راهبردهای مقابله ای در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و استرس ادراک شده با اضطراب سلامت در طول همه گیری کووید-19 [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 207-214]
 • سازگاری بررسی اثربخشی مهارت های گفت و گو بر تاب آوری و سازگاری مادران دارای کودکان ناتوان جسمی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 339-345]
 • سازگاری زناشویی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و سازگاری زناشویی مادران کودکان مبتلا به سرطان خون [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 133-139]
 • سبک‌های تربیتی طراحی مدل پیش‌بینی رفتار اخلاقی براساس سبک‌های تربیتی و قدرت ایگو: نقش میانجی سازه‌ی خود فراروی [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 19-27]
 • سبک های دلبستگی پیش بینی شدت علائم وسواس فکری- اجباری بر اساس سبک های دلبستگی: نقش واسطه ای اضطراب سلامت [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 93-101]
 • سبک‌های مقابله مقایسه اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش متمرکز بر شفقت بر سبک های مقابله با استرس در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 169-178]
 • سرشت پروفایل سرشت های عاطفی به عنوان یک عامل زمینه ساز برای پسوریازیس پلاک مزمن [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 85-91]
 • سرشت مدل شخصیت کلونینجر در سندرم فیبرومیالژیا: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 215-230]
 • سرطان پیش بینی رشد پس آسیبی بر اساس تاب آوری، منبع کنترل و سلامت اجتماعی در بیماران مبتلا به سرطان [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 231-236]
 • سرطان خون اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و سازگاری زناشویی مادران کودکان مبتلا به سرطان خون [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 133-139]
 • سلامت اجتماعی پیش بینی رشد پس آسیبی بر اساس تاب آوری، منبع کنترل و سلامت اجتماعی در بیماران مبتلا به سرطان [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 231-236]
 • سلامت روان مشخصات روانشناختی دانشجویان با و بدون سابقه انضباطی: یک مطالعه مقایسه ای [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 161-167]
 • سوء رفتار آموزشی شیوع سوء رفتار و غفلت آموزشی در دانش آموزان ابتدایی [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 35-40]
 • سوابق انضباطی مشخصات روانشناختی دانشجویان با و بدون سابقه انضباطی: یک مطالعه مقایسه ای [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 161-167]
 • سواد سلامت روان دسترسی به اطلاعات و آگاهی از سلامت روان دانشجویان علوم بهداشتی دانشگاه حسن الدین اندونزی: یک مطالعه مقطعی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402]

ش

 • شخصیت نقش میانجی راهبردهای مقابله ای در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و استرس ادراک شده با اضطراب سلامت در طول همه گیری کووید-19 [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 207-214]
 • شخصیت مدل شخصیت کلونینجر در سندرم فیبرومیالژیا: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 215-230]
 • شفقت مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر هیجان و درمان مبتنی بر ذهن مشفقانه بر رشد پس از سانحه و احساسات مثبت و منفی درک شده در بیماران بزرگسال بستری بهبود یافته از ویروس کرونا [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 179-188]
 • شفقت مقایسه اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش متمرکز بر شفقت بر سبک های مقابله با استرس در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 169-178]
 • شناخت پیش‌بینی رفتار رانندگی رعایت محدوده‌ی سرعت خودگزارش‌شده از طریق نگرش‌های دو بُعدی [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 49-57]
 • شناخت اجتماعی استفاده از رسانه و گرایش به جراحی زیبایی در زنان جوان ایرانی: یک مدل ساختاری [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 59-67]
 • شیوع شیوع مصرف غیرپزشکی ریتالین در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 29-34]

ط

 • طرحواره درمانی تأثیر طرحواره درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت نفس جنسی و فرسودگی زناشویی زنان تحت دیالیز [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 123-131]
 • طرحواره عاطفی مقایسه طرحواره‌های هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی بر اساس DSM-5 در زوج‌های دارای روابط خارج از ازدواج و زوج‌های بدون روابط خارج از ازدواج [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 41-48]

ع

 • عاطفه مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر هیجان و درمان مبتنی بر ذهن مشفقانه بر رشد پس از سانحه و احساسات مثبت و منفی درک شده در بیماران بزرگسال بستری بهبود یافته از ویروس کرونا [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 179-188]
 • عزت نفس جنسی تأثیر طرحواره درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت نفس جنسی و فرسودگی زناشویی زنان تحت دیالیز [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 123-131]
 • علائم وسواس فکری اجباری پیش بینی شدت علائم وسواس فکری- اجباری بر اساس سبک های دلبستگی: نقش واسطه ای اضطراب سلامت [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 93-101]
 • علوم بهداشتی دسترسی به اطلاعات و آگاهی از سلامت روان دانشجویان علوم بهداشتی دانشگاه حسن الدین اندونزی: یک مطالعه مقطعی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402]
 • عملکرد تحصیلی بررسی تأثیر استفاده از تلفن همراه بر میزان توجه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 271-277]
 • عملکرد خانواده بررسی ساختار عاملی و اعتبارسنجی فرم الکترونیکی مقیاس همبستگی خانواده (FTS) در دانشجویان در دوران بحران کرونا [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 253-262]

غ

 • غفلت آموزشی شیوع سوء رفتار و غفلت آموزشی در دانش آموزان ابتدایی [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 35-40]

ف

 • فیبرومیالژیا مدل شخصیت کلونینجر در سندرم فیبرومیالژیا: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 215-230]
 • فرا ازدواجی مقایسه طرحواره‌های هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی بر اساس DSM-5 در زوج‌های دارای روابط خارج از ازدواج و زوج‌های بدون روابط خارج از ازدواج [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 41-48]
 • فرزندپروری مثبت اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر استرس والدین و تحمل آشفتگی هیجانی در مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 103-110]
 • فرسودگی تحصیلی رابطه اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 3-9]
 • فرسودگی زناشویی تأثیر طرحواره درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت نفس جنسی و فرسودگی زناشویی زنان تحت دیالیز [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 123-131]

ق

 • قدرت ایگو طراحی مدل پیش‌بینی رفتار اخلاقی براساس سبک‌های تربیتی و قدرت ایگو: نقش میانجی سازه‌ی خود فراروی [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 19-27]

ک

 • کارکنان بهداشتی تاب‌آوری و اضطراب کرونا در ایران: نظرسنجی آنلاین بین کارکنان بهداشتی و غیربهداشتی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 307-313]
 • کیفیت زندگی بررسی اضطراب کرونا در نوجوانان خانواده های مبتلا به بیماری کووید-19: نقش تعدیل کننده کیفیت زندگی در رابطه با بهزیستی روانی [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 279-285]
 • کودکان اختلال کمبود توجه بیش فعالی در بیماران مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 11-18]
 • کووید-19 بررسی ساختار عاملی و اعتبارسنجی فرم الکترونیکی مقیاس همبستگی خانواده (FTS) در دانشجویان در دوران بحران کرونا [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 253-262]
 • کووید-19 بررسی سوء مصرف مواد و استعمال سیگار در بیماران مبتلا به کووید-19 و غیر کووید-19 در شهر کاشان [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 263-269]
 • کووید-19 تاب‌آوری و اضطراب کرونا در ایران: نظرسنجی آنلاین بین کارکنان بهداشتی و غیربهداشتی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 307-313]

گ

 • گردن درد نقش الگوهای روانشناختی و مدت زمان استفاده از گوشی هوشمند و لپ تاپ بر گردن درد [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 321-328]

م

 • مادران اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و سازگاری زناشویی مادران کودکان مبتلا به سرطان خون [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 133-139]
 • محیط یادگیری بررسی رابطه بین کیفیت محیط یادگیری و پیشرفت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بر اساس مدل DREEM [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 141-149]
 • مدل DREEM بررسی رابطه بین کیفیت محیط یادگیری و پیشرفت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بر اساس مدل DREEM [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 141-149]
 • مشاوران دیدگاه دانش آموزان و مشاوران دبیرستانی در آموزش مسائل جنسی و بررسی همگرایی آنها [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 197-205]
 • مصرف سیگار بررسی سوء مصرف مواد و استعمال سیگار در بیماران مبتلا به کووید-19 و غیر کووید-19 در شهر کاشان [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 263-269]
 • مقابله درمانی اثربخشی مقابله درمانی بر خشونت خانگی و خودکارآمدی زنان خشونت دیده [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 245-251]
 • مقیاس بررسی ساختار عاملی و اعتبارسنجی فرم الکترونیکی مقیاس همبستگی خانواده (FTS) در دانشجویان در دوران بحران کرونا [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 253-262]
 • منبع کنترل پیش بینی رشد پس آسیبی بر اساس تاب آوری، منبع کنترل و سلامت اجتماعی در بیماران مبتلا به سرطان [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 231-236]

ن

 • ناتوانی جسمی بررسی اثربخشی مهارت های گفت و گو بر تاب آوری و سازگاری مادران دارای کودکان ناتوان جسمی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 339-345]
 • نگرش پیش‌بینی رفتار رانندگی رعایت محدوده‌ی سرعت خودگزارش‌شده از طریق نگرش‌های دو بُعدی [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 49-57]
 • نگرش به زمان پیش‌بینی رفتار اخلاقی بر اساس بهزیستی روان‌شناختی و نگرش به زمان: نقش واسطه‌ای خود فراروی و ارزش‌های بنیادی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 329-338]
 • نوجوانی مداخله خودکنترلی و تنظیم هیجان مبتنی بر آموزه های اسلامی برای خودارضایی نوجوانان: مطالعه تک موردی [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 151-160]
 • نوجوانان بررسی اضطراب کرونا در نوجوانان خانواده های مبتلا به بیماری کووید-19: نقش تعدیل کننده کیفیت زندگی در رابطه با بهزیستی روانی [دوره 25، شماره 4، 1401-1402، صفحه 279-285]

و

 • والد بررسی اثربخشی مهارت های گفت و گو بر تاب آوری و سازگاری مادران دارای کودکان ناتوان جسمی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 339-345]
 • ویروس کرونا مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر هیجان و درمان مبتنی بر ذهن مشفقانه بر رشد پس از سانحه و احساسات مثبت و منفی درک شده در بیماران بزرگسال بستری بهبود یافته از ویروس کرونا [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 179-188]
 • ویژگی های شخصیتی مقایسه طرحواره‌های هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی بر اساس DSM-5 در زوج‌های دارای روابط خارج از ازدواج و زوج‌های بدون روابط خارج از ازدواج [دوره 25، شماره 1، 1401-1402، صفحه 41-48]
 • ویژگی های شخصیتی مشخصات روانشناختی دانشجویان با و بدون سابقه انضباطی: یک مطالعه مقایسه ای [دوره 25، شماره 3، 1401-1402، صفحه 161-167]
 • ویژگی های شخصیتی نقش الگوهای روانشناختی و مدت زمان استفاده از گوشی هوشمند و لپ تاپ بر گردن درد [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 321-328]
 • ویژگی‌های شخصیتی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و ویژگی های شخصیتی در دانشجویان پزشکی [دوره 25، شماره 5، 1401-1402، صفحه 315-319]

ه

 • هرمنوتیک از آسمان تا زمین: درک تجربیات زیسته بیماران مبتلا به اختلالات روان پزشکی از انگ [دوره 25، شماره 6، 1401-1402]

ی

 • یادگیری مبتنی بر مغز شناسایی اهداف برنامه درسی آموزش مبتنی بر مغز و تربیت مثبت [دوره 25، شماره 2، 1401-1402، صفحه 67-78]