نمایه نویسندگان

آ

 • آدینه پور سراب، موسی الرضا اثربخشی بازی‌درمانی با رویکرد مهارت‌های زندگی بر نشانگان اضطراب جدایی در کودکان پیش‌دبستانی [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 135-143]

ا

 • ابهرزنجانی، فرناز اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر اسناد خصمانه و تحمل آشفتگی در دانش آموزان مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 75-82]
 • امانی، پریسا اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر اسناد خصمانه و تحمل آشفتگی در دانش آموزان مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 75-82]
 • امان الهی، عباس نقش تعدیل‌گر سبک‌های دلبستگی ناایمن در رابطه سازگاری معنوی با رشد معنوی و پریشانی روانی در دانشجویان دارای تجربه‌ی شکست عاطفی [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 145-154]

ب

ت

 • تقی پور، منوچهر نقش تعدیل‌گر سبک‌های دلبستگی ناایمن در رابطه سازگاری معنوی با رشد معنوی و پریشانی روانی در دانشجویان دارای تجربه‌ی شکست عاطفی [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 145-154]
 • توزنده جانی، حسن اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر اسناد خصمانه و تحمل آشفتگی در دانش آموزان مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 75-82]

ج

 • جانسن، آندریا دانیلا شیوع افسردگی در میان بزرگسالان جوان: شواهد از یک مطالعه مقطعی در کالجی در حومه شهری جنوب هند [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 83-91]
 • جانسن، آویتا رز شیوع افسردگی در میان بزرگسالان جوان: شواهد از یک مطالعه مقطعی در کالجی در حومه شهری جنوب هند [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 83-91]
 • جمالی، شیما بررسی مقایسه ای سلامت روانی، افسردگی و تطابق نقش بعد از عمل در افراد تراجنسی مقیم ایران و افراد تراجنسی ایرانی مقیم آلمان [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 47-53]

ح

 • حجازی، سید آریا ارزیابی اپیدمیولوژیک تجاوز جنسی [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 61-65]
 • حسنی ابهریان، پیمان مداخله زبانی مبتنی بر استعاره های شناختی و ادراک زمان در کودکان کاشت حلزون شنوایی [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 67-73]

د

 • دانلیان نماگردی، هارایر مقایسه اثربخشی زوج درمانی یکپارچه رفتاری (IBCT) و زوج درمانی بازسازنده عاطفی (ARCT) بر متعارف سازی زناشویی زوجین و پریشانی عمومی [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 39-46]
 • درخشان پور، فیروزه بررسی رابطه سلامت روان مادران با میزان اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا به آسم [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 93-100]
 • دری مشهدی، نعیمه پیش‌بینی شدت نشانگان وسواسی-جبری براساس سبک فرزندپروری ادراک‌شده: نقش میانجی‌گری باورهای وسواسی [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 29-37]

ر

 • ریاسی، مینا مداخله زبانی مبتنی بر استعاره های شناختی و ادراک زمان در کودکان کاشت حلزون شنوایی [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 67-73]
 • رییسی آهوان، یعقوب مطالعه تأثیر مؤلفه های برنامه درسی پنهان بر نگرش شناختی یادگیری دانش آموزان دبیرستان [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 11-19]
 • رومیانی، حدیث ارتباط گروه خونی و اضطراب، استرس و افسردگی در دانشجویان [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 55-59]

ز

 • زینلی پور، حسین مطالعه تأثیر مؤلفه های برنامه درسی پنهان بر نگرش شناختی یادگیری دانش آموزان دبیرستان [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 11-19]

س

 • سلطانی، مینا اثربخشی آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر طرحواره بر تمایل به ازدواج و طرحواره های ناسازگارانه دختران مجرد [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 125-134]

ش

 • شیخی فینی، علی اکبر مطالعه تأثیر مؤلفه های برنامه درسی پنهان بر نگرش شناختی یادگیری دانش آموزان دبیرستان [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 11-19]
 • شیرازی پور، محمد مهدی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش نشخوار فکری و نگرانی از تصویر بدنی سالمندان مبتلا به افسردگی [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 21-28]
 • شیرخانی، میلاد پیش‌بینی شدت نشانگان وسواسی-جبری براساس سبک فرزندپروری ادراک‌شده: نقش میانجی‌گری باورهای وسواسی [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 29-37]

ص

 • صفایی مقدم، صفا نقش تعدیل‌گر سبک‌های دلبستگی ناایمن در رابطه سازگاری معنوی با رشد معنوی و پریشانی روانی در دانشجویان دارای تجربه‌ی شکست عاطفی [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 145-154]

ط

 • طاقی، شهین تبیین تجارب ذهنی زنان ایرانی در آستانه طلاق در مورد تعارض های زناشویی [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 111-124]
 • طالبیان شریف، جعفر بررسی مقایسه ای سلامت روانی، افسردگی و تطابق نقش بعد از عمل در افراد تراجنسی مقیم ایران و افراد تراجنسی ایرانی مقیم آلمان [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 47-53]

ع

 • عسکری، آرش بررسی رابطه سلامت روان مادران با میزان اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا به آسم [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 93-100]

ف

 • فاطیما، فرح ناز شیوع افسردگی در میان بزرگسالان جوان: شواهد از یک مطالعه مقطعی در کالجی در حومه شهری جنوب هند [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 83-91]
 • فرجی، نیما بررسی رابطه سلامت روان مادران با میزان اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا به آسم [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 93-100]
 • فرزاد، ولی الله مقایسه اثربخشی زوج درمانی یکپارچه رفتاری (IBCT) و زوج درمانی بازسازنده عاطفی (ARCT) بر متعارف سازی زناشویی زوجین و پریشانی عمومی [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 39-46]
 • فرهادی، علی ارتباط گروه خونی و اضطراب، استرس و افسردگی در دانشجویان [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 55-59]

ق

 • قابضی، فاطمه اعتبار سنجی نسخه های والدین و معلم چک لیست تنظیم هیجان در محیط ایرانی: ساختار عاملی و ارتباط با عملکرد اجتماعی-رفتاری کودکان [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 101-107]
 • قنبری، حمیدرضا بررسی مقایسه ای سلامت روانی، افسردگی و تطابق نقش بعد از عمل در افراد تراجنسی مقیم ایران و افراد تراجنسی ایرانی مقیم آلمان [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 47-53]
 • قنبری، سعید اعتبار سنجی نسخه های والدین و معلم چک لیست تنظیم هیجان در محیط ایرانی: ساختار عاملی و ارتباط با عملکرد اجتماعی-رفتاری کودکان [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 101-107]

ک

 • کهرازهی، فرهاد اختلال در توانایی تغییر مجموعه ای در بیماران مبتلا به پرخوری عصبی: مروری سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 3-10]

گ

 • گودرزی، زهرا اعتبار سنجی نسخه های والدین و معلم چک لیست تنظیم هیجان در محیط ایرانی: ساختار عاملی و ارتباط با عملکرد اجتماعی-رفتاری کودکان [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 101-107]

م

 • محمودی، سوسن پیش‌بینی شدت نشانگان وسواسی-جبری براساس سبک فرزندپروری ادراک‌شده: نقش میانجی‌گری باورهای وسواسی [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 29-37]
 • محمودیان، سعید مداخله زبانی مبتنی بر استعاره های شناختی و ادراک زمان در کودکان کاشت حلزون شنوایی [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 67-73]
 • مختاری، سمانه اثربخشی آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر طرحواره بر تمایل به ازدواج و طرحواره های ناسازگارانه دختران مجرد [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 125-134]
 • میخک بیرانوند، مرتضی ارتباط گروه خونی و اضطراب، استرس و افسردگی در دانشجویان [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 55-59]
 • مشهدی، علی اختلال در توانایی تغییر مجموعه ای در بیماران مبتلا به پرخوری عصبی: مروری سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 3-10]
 • مغنی زاده، زهرا اختلال در توانایی تغییر مجموعه ای در بیماران مبتلا به پرخوری عصبی: مروری سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 3-10]
 • مقدسین، مریم مداخله زبانی مبتنی بر استعاره های شناختی و ادراک زمان در کودکان کاشت حلزون شنوایی [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 67-73]
 • مهدویان، مهدیه پیش‌بینی شدت نشانگان وسواسی-جبری براساس سبک فرزندپروری ادراک‌شده: نقش میانجی‌گری باورهای وسواسی [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 29-37]

ن

 • نخعی، مریم تبیین تجارب ذهنی زنان ایرانی در آستانه طلاق در مورد تعارض های زناشویی [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 111-124]
 • نیرومند، شبنم ارزیابی اپیدمیولوژیک تجاوز جنسی [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 61-65]
 • نیلی پور، رضا مداخله زبانی مبتنی بر استعاره های شناختی و ادراک زمان در کودکان کاشت حلزون شنوایی [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 67-73]
 • نورانی پور، رحمت الله مقایسه اثربخشی زوج درمانی یکپارچه رفتاری (IBCT) و زوج درمانی بازسازنده عاطفی (ARCT) بر متعارف سازی زناشویی زوجین و پریشانی عمومی [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 39-46]

و

 • وحیدی، الهه اعتبار سنجی نسخه های والدین و معلم چک لیست تنظیم هیجان در محیط ایرانی: ساختار عاملی و ارتباط با عملکرد اجتماعی-رفتاری کودکان [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 101-107]
 • وقار سیدین، سید ابوالفضل تبیین تجارب ذهنی زنان ایرانی در آستانه طلاق در مورد تعارض های زناشویی [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 111-124]

ه

 • هانسپال، ایشانی شیوع افسردگی در میان بزرگسالان جوان: شواهد از یک مطالعه مقطعی در کالجی در حومه شهری جنوب هند [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 83-91]

ی

 • یوسفی، زهرا اثربخشی آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر طرحواره بر تمایل به ازدواج و طرحواره های ناسازگارانه دختران مجرد [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 125-134]