نمایه نویسندگان

آ

 • آقائی، الهام بررسی تغییرات بهزیستی در خلال مداخله شناختی مبتنی بر حضور ذهن(MBCT) در یک نمونه غیر بالینی: یک مطالعه فرایندی [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 383-395]

ا

 • ابراهیمی ثالث، نرگس بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان در سوء مصرف کنندگان مواد [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 63-73]
 • احدی، حسن مقایسه اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و معنویت درمانی برسلول‌های CD4 بیماران ایدز [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 225-232]
 • احمدیان، زهرا روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس مقیاس ذهنی سازی در دانشجویان [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 233-240]
 • استرینر، دیوید تصویربرداری عصبی در جرایم جنسی و پارافیلیا: فراخوانی برای هماهنگی ارزیابی های بالینی و تصویربرداری فعلی در جرایم جنسی و پارافیلیا [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 75-90]
 • اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد ارتباط ترس از کرونا با اضطراب مرگ: نقش میانجی‌گری سیستم‌ بازداری رفتاری [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 171-180]
 • اکبرزاده، فرزاد بررسی تاثیرآموزش مراقبین سالمندان مبتلا به اختلالات شناختی با استفاده ازاپلیکیشن تلفن همراه بر فشار بارمراقبتی ناشی از نگهداری بیماران [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 375-381]
 • اکبری زاده، اعظم بررسی فعالیت سیستم مغزی رفتاری بر شدت درد با نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 425-431]
 • امیدوار، زهرا مقایسه اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی-رفتاری بر رضایت جنسی زنان مبتلا به اختلال واژینیسموس [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 267-271]
 • امیری، مهدی اثربخشی درمان فراتشخیصی در نشانگان بالینی، تنظیم شناختی هیجان و تحمل آشفتگی دانشجویان [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 49-56]
 • امیر فخرایی، آزیتا ساخت و اعتباریابی مقیاس خودگزارشی خشونت در زنان ایرانی [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 181-189]
 • اورکی، محمد اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده، سرمایه‌های روان‌شناختی و پردازش هیجانی زنان مبتلابه سرطان پستان [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 155-160]
 • اولیایی، حمید بررسی عوامل مرتبط با روش های خودکشی و اقدام به خودکشی در یزد، ایران [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 299-304]

ب

 • باباخانی، خدیجه اثربخشی مدیریت استرس شناختی- رفتاری مبتنی بر گروه بر علائم جسمی و رضایت از درمان و درمانگر در زنان چاق [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 131-139]
 • بیاضی، محمدحسین مقایسه اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی-رفتاری بر رضایت جنسی زنان مبتلا به اختلال واژینیسموس [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 267-271]
 • باقری، فاطمه بررسی نقش میانجی اعتماد و امنیت در رابطه تمایزیافتگی با صمیمیت زناشویی در زنان [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 367-374]
 • باقرزاده گل مکانی، زهرا اثربخشی درمان فراتشخیصی در نشانگان بالینی، تنظیم شناختی هیجان و تحمل آشفتگی دانشجویان [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 49-56]
 • بخشی پور، ابوالفضل مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت بر سازگاری اجتماعی زنان دچار افسردگی و تعارضات زناشویی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 285-298]
 • بخشی پور رودسری، عباس مقایسه نیمرخ انعطاف ناپذیری شناختی در بیماران اختلال وسواسی-اجباری، افسردگی اساسی و گروه سالم [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 161-170]
 • بدیعیان موسوی، نازیلا بررسی همه گیرشناسی مبتلایان به نارضایتی جنسیتی مراجعه کننده به پزشکی قانونی خراسان رضوی [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 219-224]
 • بیدکی، رضا بررسی عوامل مرتبط با روش های خودکشی و اقدام به خودکشی در یزد، ایران [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 299-304]
 • بذول نژاد، معصومه اثربخشی لگو درمانی بر تاب‌آوری کودکان تیزهوش [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 359-366]
 • بیرانوند، افسانه بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 149-153]
 • برزگر بفرویی، کاظم نقش واسطه‌ای ترس از ارزیابی منفی در رابطه بین ابعاد دلبستگی با سازگاری اجتماعی و تحصیلی در دانشجویان با آسیب بینایی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 13-21]
 • برهانی، مهدیه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده، سرمایه‌های روان‌شناختی و پردازش هیجانی زنان مبتلابه سرطان پستان [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 155-160]
 • بهمنی، اکبر تأثیر سرمایه‌های روان‌شناختی بر بهبود تاب‌آوری در شرایط کرونا با نقش میانجی همدلی بین پرستاران [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 349-357]
 • بهنام، بهناز اثربخشی تئاتردرمانی بر مهارت‌های عاطفی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 409-415]

پ

 • پاشا، رضا مقایسه ی اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد به روش ماتریکس با درمان فعال سازی رفتاری گروهی بر افسردگی وکیفیت زندگی دانشجویان افسرده [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 201-209]
 • پرات، سباستین تصویربرداری عصبی در جرایم جنسی و پارافیلیا: فراخوانی برای هماهنگی ارزیابی های بالینی و تصویربرداری فعلی در جرایم جنسی و پارافیلیا [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 75-90]
 • پوراکبران، الهه بررسی فعالیت سیستم های مغزی-رفتاری و تاب‌آوری با نقش واسطه ای باورهای فراشناختی در بیماران مبتلا به سردرد تنشی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 23-29]
 • پورفرید، زهرا اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده، سرمایه‌های روان‌شناختی و پردازش هیجانی زنان مبتلابه سرطان پستان [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 155-160]

ث

 • ثناگوی محرر، غلامرضا بررسی فعالیت سیستم مغزی رفتاری بر شدت درد با نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 425-431]

ج

 • جاجرمی، محمود روابط ساختاری باورهای ارتباطی با تعهد زناشویی: نقش واسطه ای الگوهای ارتباطی [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 109-121]
 • جعفری، هدایت استیگما در بیماران مبتلا به ایدز و راهکارهای مقابله با آن: یک مطالعه مروری [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 305-315]
 • جمالی، شیما بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان در سوء مصرف کنندگان مواد [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 63-73]

ح

 • حجازی، سید آریا بررسی همه گیرشناسی مبتلایان به نارضایتی جنسیتی مراجعه کننده به پزشکی قانونی خراسان رضوی [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 219-224]
 • حیدری یزدی، اعظم السادات مقایسه نیمرخ انعطاف ناپذیری شناختی در بیماران اختلال وسواسی-اجباری، افسردگی اساسی و گروه سالم [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 161-170]
 • حسنی، جعفر بررسی فعالیت سیستم های مغزی-رفتاری و تاب‌آوری با نقش واسطه ای باورهای فراشناختی در بیماران مبتلا به سردرد تنشی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 23-29]
 • حسین پور، فاطمه اثربخشی تئاتردرمانی بر مهارت‌های عاطفی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 409-415]
 • حسین زاده، سیده فاطمه استیگما در بیماران مبتلا به ایدز و راهکارهای مقابله با آن: یک مطالعه مروری [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 305-315]

خ

 • خادم رضاییان، مجید مکانیسم های مقابله ای در اقدام کنندگان به خودکشی [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 317-322]
 • خالدی نیا، امین مقایسه ی اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد به روش ماتریکس با درمان فعال سازی رفتاری گروهی بر افسردگی وکیفیت زندگی دانشجویان افسرده [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 201-209]
 • خطیبی مقدم، هدی مکانیسم های مقابله ای در اقدام کنندگان به خودکشی [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 317-322]
 • خواجه دلویی، محمد مکانیسم های مقابله ای در اقدام کنندگان به خودکشی [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 317-322]
 • خورشید عرب، زهراسادات بررسی رابطه میان عوامل شخصیتی و میزان استفاده از گوشی هوشمند در دانشجویان [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 141-147]
 • خورشید عرب، زهرا سادات بررسی رابطه میان اضطراب سلامت کووید-19 و مشارکت هنگام همه گیری ویروس در مردم ایران [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 341-347]

د

 • دلفان بیرانوند، آرزو پیش بینی ‌کننده‌های رضایت زناشویی: مطالعه موردی کرمانشاه و همدان [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 251-265]
 • دلفان بیرانوند، آرزو پیش‌بینی رفتار اخلاقی براساس هوش اخلاقی و ویژگی‌های شخصیتی: نقش میانجی سازه خود –فراروی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 273-284]
 • دهقانی، فهیمه آیا تکانشگری در رابطه بین ناگویی هیجانی و پرخاشگری دارای نقش واسطه ای است؟ [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 57-62]

ر

 • راحت دهمرده، طاهره اثر بخشی طرحواره درمانی بر تحمل پریشانی وتاب آوری ماداران دارای دانش آموز کم توان ذهنی [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 443-451]
 • رایینی، سارا بررسی رابطه میان عوامل شخصیتی و میزان استفاده از گوشی هوشمند در دانشجویان [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 141-147]
 • رحمانیان، مهدیه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده، سرمایه‌های روان‌شناختی و پردازش هیجانی زنان مبتلابه سرطان پستان [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 155-160]
 • رحمتی، فهیمه رابطه ی بین مهارت های ارتباطی و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 323-329]
 • رشید، خسرو بررسی عوامل موثر بر خودکشی [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 99-108]
 • رشید، خسرو تدوین مدل ساختاری برای تبیین بهزیستی روان شناختی بر مبنای نیرومندی ایگو و ابعاد منفی نگرش به زمان [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 191-199]
 • رشید، خسرو پیش بینی ‌کننده‌های رضایت زناشویی: مطالعه موردی کرمانشاه و همدان [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 251-265]
 • رشید، خسرو پیش‌بینی رفتار اخلاقی براساس هوش اخلاقی و ویژگی‌های شخصیتی: نقش میانجی سازه خود –فراروی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 273-284]
 • رشید، سجاد خاستگاه تکاملی و ژنتیکی خودکشی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 3-12]
 • رشید، محسن خاستگاه تکاملی و ژنتیکی خودکشی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 3-12]
 • رضایی‌پور، فهیمه نقش واسطه‌ای ترس از ارزیابی منفی در رابطه بین ابعاد دلبستگی با سازگاری اجتماعی و تحصیلی در دانشجویان با آسیب بینایی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 13-21]
 • رضوان حسن‌آبادی، مسعود بررسی نقش میانجی‌گری دشواری تنظیم هیجانی بین اضطراب سلامتی و اضطراب حالت در بزرگسالان ایرانی در زمان همه‌گیری کرونا ویروس [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 31-39]
 • رفیع‌پور، امین مقایسه اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و معنویت درمانی برسلول‌های CD4 بیماران ایدز [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 225-232]
 • رمضانی، محمد آرش بررسی نقش میانجی‌گری دشواری تنظیم هیجانی بین اضطراب سلامتی و اضطراب حالت در بزرگسالان ایرانی در زمان همه‌گیری کرونا ویروس [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 31-39]

س

 • سپهری شاملو، زهره مقایسه اختلالات هیجانی (اضطراب ، استرس و افسردگی) و کیفیت زندگی در زوجین بیش فعال و عادی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 41-48]
 • سرائی، علی اصغر بررسی اثربخشی آموزش رفتار برنامه ریزی شده بر اعتیادپذیری، خودبازداری و خطرپذیری دانشجویان [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 241-249]
 • سلیمی، زنیره رابطه بین کیفیت خواب و کیفیت زندگی در پرستاران [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 91-97]
 • سلیمی، زنیره بررسی عوامل مرتبط با روش های خودکشی و اقدام به خودکشی در یزد، ایران [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 299-304]
 • سماواتیان، حسین مقایسه تأثیر درمان مبتنی بر الگوی روانی-اجتماعی شک و تردید با درمان شناختی-رفتاری، بر شک و تردید در اختلال وسواس-اجبار در پرستاران [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 331-340]
 • سنجری، شهرزاد ساخت و اعتباریابی مقیاس خودگزارشی خشونت در زنان ایرانی [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 181-189]

ش

 • شاهینی، نجمه رابطه بین کیفیت خواب و کیفیت زندگی در پرستاران [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 91-97]
 • شجاعی فر، شیرین مقایسه فرآیندهای شناختی و تکانشی در افراد چاق و غیر چاق [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 417-424]
 • شیخ الاسلامی، فرزانه رابطه ی بین مهارت های ارتباطی و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 323-329]
 • شیرازی، محمود بررسی فعالیت سیستم مغزی رفتاری بر شدت درد با نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 425-431]
 • شیرازی، محمود اثر بخشی طرحواره درمانی بر تحمل پریشانی وتاب آوری ماداران دارای دانش آموز کم توان ذهنی [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 443-451]
 • شیرخانی، میلاد بررسی نقش میانجی‌گری دشواری تنظیم هیجانی بین اضطراب سلامتی و اضطراب حالت در بزرگسالان ایرانی در زمان همه‌گیری کرونا ویروس [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 31-39]
 • شیرخانی، میلاد ارتباط ترس از کرونا با اضطراب مرگ: نقش میانجی‌گری سیستم‌ بازداری رفتاری [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 171-180]
 • شریفان، فاطمه بررسی تاثیرآموزش مراقبین سالمندان مبتلا به اختلالات شناختی با استفاده ازاپلیکیشن تلفن همراه بر فشار بارمراقبتی ناشی از نگهداری بیماران [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 375-381]
 • شعیری، محمدرضا اختلال وسواسی جبری ارتباطی (ROCD) در فرهنگ ایرانی: نشانه ها، علل و پیامدها [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 397-408]
 • شفیعی رضوانی نژاد، کوثر رابطه ی بین مهارت های ارتباطی و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 323-329]
 • شم آبادی، رضا بررسی رابطه میان اضطراب سلامت کووید-19 و مشارکت هنگام همه گیری ویروس در مردم ایران [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 341-347]
 • شم ابادی، رضا بررسی رابطه میان عوامل شخصیتی و میزان استفاده از گوشی هوشمند در دانشجویان [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 141-147]
 • شیموویتز، گری تصویربرداری عصبی در جرایم جنسی و پارافیلیا: فراخوانی برای هماهنگی ارزیابی های بالینی و تصویربرداری فعلی در جرایم جنسی و پارافیلیا [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 75-90]

ص

 • صادقی، امیرحسین بررسی نقش میانجی‌گری دشواری تنظیم هیجانی بین اضطراب سلامتی و اضطراب حالت در بزرگسالان ایرانی در زمان همه‌گیری کرونا ویروس [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 31-39]
 • صادقی اردوبادی، آفرین اثربخشی درمان فراتشخیصی در نشانگان بالینی، تنظیم شناختی هیجان و تحمل آشفتگی دانشجویان [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 49-56]
 • صادقی بیمرغ، محمد بررسی تاثیرآموزش مراقبین سالمندان مبتلا به اختلالات شناختی با استفاده ازاپلیکیشن تلفن همراه بر فشار بارمراقبتی ناشی از نگهداری بیماران [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 375-381]
 • صباغی، سجاد اثربخشی تئاتردرمانی بر مهارت‌های عاطفی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 409-415]
 • صداقتی راد، علی بررسی اثربخشی آموزش رفتار برنامه ریزی شده بر اعتیادپذیری، خودبازداری و خطرپذیری دانشجویان [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 241-249]
 • صیدی چگینی، پویا بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 149-153]
 • صلایانی، فائزه ارتباط ترس از کرونا با اضطراب مرگ: نقش میانجی‌گری سیستم‌ بازداری رفتاری [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 171-180]

ط

 • طیبی، افشین مقایسه اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و معنویت درمانی برسلول‌های CD4 بیماران ایدز [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 225-232]
 • طلائی، علی بررسی همه گیرشناسی مبتلایان به نارضایتی جنسیتی مراجعه کننده به پزشکی قانونی خراسان رضوی [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 219-224]

ع

 • عابدی، محمدرضا مقایسه تأثیر درمان مبتنی بر الگوی روانی-اجتماعی شک و تردید با درمان شناختی-رفتاری، بر شک و تردید در اختلال وسواس-اجبار در پرستاران [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 331-340]
 • عراقیان مجرد، فرشته استیگما در بیماران مبتلا به ایدز و راهکارهای مقابله با آن: یک مطالعه مروری [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 305-315]
 • عرب، علی اثر بخشی طرحواره درمانی بر تحمل پریشانی وتاب آوری ماداران دارای دانش آموز کم توان ذهنی [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 443-451]
 • عزیزی، احدالله رابطه ی بین مهارت های ارتباطی و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 323-329]
 • عسگری، پرویز مقایسه ی اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد به روش ماتریکس با درمان فعال سازی رفتاری گروهی بر افسردگی وکیفیت زندگی دانشجویان افسرده [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 201-209]
 • عطایی، مائده بررسی عوامل موثر بر خودکشی [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 99-108]
 • عطایی، مائده تدوین مدل ساختاری برای تبیین بهزیستی روان شناختی بر مبنای نیرومندی ایگو و ابعاد منفی نگرش به زمان [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 191-199]
 • علی دوستی، فاطمه مقایسه فرآیندهای شناختی و تکانشی در افراد چاق و غیر چاق [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 417-424]
 • علیزاده موسوی، ابراهیم روابط ساختاری باورهای ارتباطی با تعهد زناشویی: نقش واسطه ای الگوهای ارتباطی [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 109-121]
 • عمادزاده، علی بررسی تاثیرآموزش مراقبین سالمندان مبتلا به اختلالات شناختی با استفاده ازاپلیکیشن تلفن همراه بر فشار بارمراقبتی ناشی از نگهداری بیماران [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 375-381]
 • عمیدی مظاهری، مریم مقایسه تأثیر درمان مبتنی بر الگوی روانی-اجتماعی شک و تردید با درمان شناختی-رفتاری، بر شک و تردید در اختلال وسواس-اجبار در پرستاران [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 331-340]

غ

 • غضنفری نصرآباد، مهدی بررسی عوامل مرتبط با روش های خودکشی و اقدام به خودکشی در یزد، ایران [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 299-304]
 • غلامی، محمد بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 149-153]

ف

 • فتاحی، کیمیا پیش بینی ‌کننده‌های رضایت زناشویی: مطالعه موردی کرمانشاه و همدان [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 251-265]
 • فتوت، اکرم بررسی همه گیرشناسی مبتلایان به نارضایتی جنسیتی مراجعه کننده به پزشکی قانونی خراسان رضوی [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 219-224]
 • فرامرزی مقدم، مهدیه بررسی رابطه میان عوامل شخصیتی و میزان استفاده از گوشی هوشمند در دانشجویان [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 141-147]
 • فراهانی، حجت الله اختلال وسواسی جبری ارتباطی (ROCD) در فرهنگ ایرانی: نشانه ها، علل و پیامدها [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 397-408]
 • فریدحسینی، فرهاد مقایسه اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی-رفتاری بر رضایت جنسی زنان مبتلا به اختلال واژینیسموس [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 267-271]
 • فریدونی، حمیدرضا بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 149-153]
 • فرهادی، مهران تدوین مدل ساختاری برای تبیین بهزیستی روان شناختی بر مبنای نیرومندی ایگو و ابعاد منفی نگرش به زمان [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 191-199]
 • فرهادی، مهران پیش‌بینی رفتار اخلاقی براساس هوش اخلاقی و ویژگی‌های شخصیتی: نقش میانجی سازه خود –فراروی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 273-284]
 • فرهمند دهقانپور ورنامخواستی، فرزانه کدام متغیر قدرت پیش بینی بیشتر رویاهای ترسناک را دارد؟ نشخوار فکری، خلق و خو، سبکهای دلبستگی، و یا روابط خانوادگی؟ [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 211-218]
 • فرهودی، فاطمه بررسی تاثیرآموزش مراقبین سالمندان مبتلا به اختلالات شناختی با استفاده ازاپلیکیشن تلفن همراه بر فشار بارمراقبتی ناشی از نگهداری بیماران [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 375-381]
 • فلاحی، پریناز آیا تکانشگری در رابطه بین ناگویی هیجانی و پرخاشگری دارای نقش واسطه ای است؟ [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 57-62]

ق

 • قادری، داود مقایسه مشکلات و نقاط قوت نوجوانان تک والدینی، بی سرپرست و عادی [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 123-130]
 • قاسمی مطلق، مهدی بررسی فعالیت سیستم های مغزی-رفتاری و تاب‌آوری با نقش واسطه ای باورهای فراشناختی در بیماران مبتلا به سردرد تنشی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 23-29]
 • قانونی، محسن اثربخشی تئاتردرمانی بر مهارت‌های عاطفی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 409-415]
 • قربانی کوهی خیلی، سامان رابطه بین کیفیت خواب و کیفیت زندگی در پرستاران [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 91-97]
 • قمیان، سهیلا بررسی تغییرات بهزیستی در خلال مداخله شناختی مبتنی بر حضور ذهن(MBCT) در یک نمونه غیر بالینی: یک مطالعه فرایندی [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 383-395]
 • قمیان، سهیلا اختلال وسواسی جبری ارتباطی (ROCD) در فرهنگ ایرانی: نشانه ها، علل و پیامدها [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 397-408]
 • قمرانی، امیر روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس مقیاس ذهنی سازی در دانشجویان [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 233-240]
 • قنبری، حمیدرضا بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان در سوء مصرف کنندگان مواد [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 63-73]
 • قهرمان زاده، ملیکا مقایسه اختلالات هیجانی (اضطراب ، استرس و افسردگی) و کیفیت زندگی در زوجین بیش فعال و عادی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 41-48]

ک

 • کاید، حکیمه رابطه علّی صفات شخصیت و بهزیستی روانشناختی با کیفیت زندگی کاری ازطریق میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده در پرستاران [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 433-442]
 • کارشکی، حسین بررسی نقش میانجی اعتماد و امنیت در رابطه تمایزیافتگی با صمیمیت زناشویی در زنان [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 367-374]
 • کازرونی زند، بهناز بررسی رابطه میان اضطراب سلامت کووید-19 و مشارکت هنگام همه گیری ویروس در مردم ایران [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 341-347]
 • کاشانی وحید، لیلا اثربخشی لگو درمانی بر تاب‌آوری کودکان تیزهوش [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 359-366]
 • کاظمیان مقدم، کبری رابطه علّی صفات شخصیت و بهزیستی روانشناختی با کیفیت زندگی کاری ازطریق میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده در پرستاران [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 433-442]
 • کامرانی، علی بررسی رابطه میان اضطراب سلامت کووید-19 و مشارکت هنگام همه گیری ویروس در مردم ایران [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 341-347]
 • کامکار، محمدزمان رابطه بین کیفیت خواب و کیفیت زندگی در پرستاران [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 91-97]
 • کیانی، احمدرضا خاستگاه تکاملی و ژنتیکی خودکشی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 3-12]
 • کاوه ایی، مرضیه مقایسه مشکلات و نقاط قوت نوجوانان تک والدینی، بی سرپرست و عادی [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 123-130]
 • کراسکیان موجمباری، ادیس مقایسه اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و معنویت درمانی برسلول‌های CD4 بیماران ایدز [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 225-232]
 • کریمی، مهدی مقایسه نیمرخ انعطاف ناپذیری شناختی در بیماران اختلال وسواسی-اجباری، افسردگی اساسی و گروه سالم [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 161-170]
 • کریمی افشار، عشرت ساخت و اعتباریابی مقیاس خودگزارشی خشونت در زنان ایرانی [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 181-189]
 • کیمیایی، سیدعلی بررسی نقش میانجی اعتماد و امنیت در رابطه تمایزیافتگی با صمیمیت زناشویی در زنان [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 367-374]
 • کیمیایی، سید علی مقایسه اختلالات هیجانی (اضطراب ، استرس و افسردگی) و کیفیت زندگی در زوجین بیش فعال و عادی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 41-48]
 • کمالی، علی ساخت و اعتباریابی مقیاس خودگزارشی خشونت در زنان ایرانی [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 181-189]
 • کمالی، مهسا استیگما در بیماران مبتلا به ایدز و راهکارهای مقابله با آن: یک مطالعه مروری [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 305-315]
 • کوهستانی، آمنه بررسی عوامل مرتبط با روش های خودکشی و اقدام به خودکشی در یزد، ایران [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 299-304]

گ

 • گیلانی پور، آزاده مقایسه فرآیندهای شناختی و تکانشی در افراد چاق و غیر چاق [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 417-424]
 • گلدانی، فاطمه مکانیسم های مقابله ای در اقدام کنندگان به خودکشی [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 317-322]

م

 • محققی، حسین پیش‌بینی رفتار اخلاقی براساس هوش اخلاقی و ویژگی‌های شخصیتی: نقش میانجی سازه خود –فراروی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 273-284]
 • محمدی پور، محمد بررسی اثربخشی آموزش رفتار برنامه ریزی شده بر اعتیادپذیری، خودبازداری و خطرپذیری دانشجویان [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 241-249]
 • محمدی سلیمانی، محمدرضا ساخت و اعتباریابی مقیاس خودگزارشی خشونت در زنان ایرانی [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 181-189]
 • مخبر، نغمه تصویربرداری عصبی در جرایم جنسی و پارافیلیا: فراخوانی برای هماهنگی ارزیابی های بالینی و تصویربرداری فعلی در جرایم جنسی و پارافیلیا [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 75-90]
 • مریانجیان، حسین پیش بینی ‌کننده‌های رضایت زناشویی: مطالعه موردی کرمانشاه و همدان [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 251-265]
 • میرپور، زینت السادات رابطه ی بین مهارت های ارتباطی و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 323-329]
 • مردانی ولندانی، مریم مقایسه تأثیر درمان مبتنی بر الگوی روانی-اجتماعی شک و تردید با درمان شناختی-رفتاری، بر شک و تردید در اختلال وسواس-اجبار در پرستاران [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 331-340]
 • میرشجاع، مینا سادات اثربخشی تئاتردرمانی بر مهارت‌های عاطفی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 409-415]
 • مشهدی، علی مقایسه اختلالات هیجانی (اضطراب ، استرس و افسردگی) و کیفیت زندگی در زوجین بیش فعال و عادی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 41-48]
 • مظاهری اسدی، درسا بررسی نقش میانجی‌گری دشواری تنظیم هیجانی بین اضطراب سلامتی و اضطراب حالت در بزرگسالان ایرانی در زمان همه‌گیری کرونا ویروس [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 31-39]
 • مظلوم زاده، محمدرضا ارتباط ترس از کرونا با اضطراب مرگ: نقش میانجی‌گری سیستم‌ بازداری رفتاری [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 171-180]
 • مقدس زاده بزاز، مسعود مقایسه فرآیندهای شناختی و تکانشی در افراد چاق و غیر چاق [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 417-424]
 • مقصودی، سپهر ارتباط ترس از کرونا با اضطراب مرگ: نقش میانجی‌گری سیستم‌ بازداری رفتاری [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 171-180]
 • مکوندی، بهنام مقایسه ی اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد به روش ماتریکس با درمان فعال سازی رفتاری گروهی بر افسردگی وکیفیت زندگی دانشجویان افسرده [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 201-209]
 • ملیح الذاکرینی، سعید مقایسه اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و معنویت درمانی برسلول‌های CD4 بیماران ایدز [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 225-232]
 • منصوری، احمد اثربخشی درمان فراتشخیصی در نشانگان بالینی، تنظیم شناختی هیجان و تحمل آشفتگی دانشجویان [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 49-56]
 • مهدیان، حسین مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت بر سازگاری اجتماعی زنان دچار افسردگی و تعارضات زناشویی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 285-298]
 • مهرپویا، فهیمه روابط ساختاری باورهای ارتباطی با تعهد زناشویی: نقش واسطه ای الگوهای ارتباطی [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 109-121]
 • موسوی، مهدیه سادات مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت بر سازگاری اجتماعی زنان دچار افسردگی و تعارضات زناشویی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 285-298]

ن

 • نیرومند، شبنم بررسی همه گیرشناسی مبتلایان به نارضایتی جنسیتی مراجعه کننده به پزشکی قانونی خراسان رضوی [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 219-224]
 • نعمتی، محسن مقایسه فرآیندهای شناختی و تکانشی در افراد چاق و غیر چاق [دوره 23، شماره 6، 1400، صفحه 417-424]
 • نیک جو، نیلوفر تصویربرداری عصبی در جرایم جنسی و پارافیلیا: فراخوانی برای هماهنگی ارزیابی های بالینی و تصویربرداری فعلی در جرایم جنسی و پارافیلیا [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 75-90]
 • نوجار، اکرم مکانیسم های مقابله ای در اقدام کنندگان به خودکشی [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 317-322]

و

 • وزیری، شهرام اثربخشی مدیریت استرس شناختی- رفتاری مبتنی بر گروه بر علائم جسمی و رضایت از درمان و درمانگر در زنان چاق [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 131-139]
 • وکیلی، سمیرا اثربخشی لگو درمانی بر تاب‌آوری کودکان تیزهوش [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 359-366]

ی

 • یاری پور، مهدیس اثربخشی لگو درمانی بر تاب‌آوری کودکان تیزهوش [دوره 23، شماره 5، 1400، صفحه 359-366]
 • یوسفی، زهرا کدام متغیر قدرت پیش بینی بیشتر رویاهای ترسناک را دارد؟ نشخوار فکری، خلق و خو، سبکهای دلبستگی، و یا روابط خانوادگی؟ [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 211-218]