موضوعات = روان شناسی تربیتی
تعداد مقالات: 2
2. طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی معنوی در درس مطالعات اجتماعی دبستان و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنامه درسی و معلمان ذی‌ربط

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 303-313

طیبه حق‌پرست لاتی؛ عزت‌الله نادری؛ مریم سیف ‌نراقی